„Úprimne povedané poteší ma, keď pri pozeraní z okna bytu vidím, ako sa prechádzajúci ľudia otáčajú, pristavujú, ba niektorí si aj posedia a nafotia kvetinové záhony, ktoré som vysadila a o ktoré sa teraz spoločne staráme pri našom bytovom dome v Detve na Kapustniciach,“ konštatuje so zadosťučinením Oľga Vilhanová.

Práve ona sa totiž so skupinou dobrovoľníčok, pani  Klusačekovou, Kováčikovou, Bartkovou, Sujovou, Václavikovou, Phamovou, Kucbeľovou a Remperovou, starajú o záhony na jednom zo sídlisk v Detve.

Vďaka systematickej dobrovoľnej starostlivosti pani Vilhanovej si už od jarných aprílových dní 2016 okoloidúci nezriedka posedia pri kvitnúcich zákutiach verejnej zelene na Kapustniciach.

Ako sama hovorí, jednoducho sa nemohla pozerať na priestranstvá pod oknami bytu, ktoré po bývalých drevených altánkoch zostali zarastené trávou a burinou. Stromy, ktoré tam nasadil jej manžel pred dvadsiatimi rokmi, dnes poskytujú vhodný tieň pre pestovanie kvetín.

„Požiadala som priateľov, aby mi doviezli ornicu. Na sadenice a ďalší materiál som niečo vyzbierala od susedov, niečo som dostala z mesta, a niečo bolo zo svojich,“ upresňuje pani Vilhanová.

Syn, ktorý žije v Holandsku, jej poslal cibuľky nádherných tulipánov, ďalšie sadenice podarovali susedky a napokon s manželom Imrichom  Vilhanom zaobstarali rôzne okrasné kamene. Vybojovali aj piesok do pieskoviska a štyri lavičky. Výsledok sa, ako sa každý má možnosť presvedčiť, dostavil.

„Pod oknami máme malý parčík s pieskoviskom, kde chodím teraz so svojim vnukom. Takto si ja osobne predstavujem kultúru bývania v bytových domoch, spolužitie občanov a činnosť jednotlivcov pre verejný prospech,“ dodáva Oľga Vilhanová.

Jednou z jej dlhodobých iniciatív je, aby na účel skrášľovania a údržby verejnej zelene, pieskovísk a ihrísk, bol zriadený aj v Detve participatívny (občiansky) rozpočet, a aby pozemky verejných priestranstiev a komunikácií na Kapustniciach boli čo najskôr majetkovo právne vysporiadané.

Text: Zuzana Juhaniaková, Oľga Vilhanová
Foto: Oľga Vilhanová