O chode mesta nerozhodujú len poslanci ale aj neposlanci, ktorých navrhujú a volia práve poslanci mestského zastupiteľstva.

Na prvom mestskom zastupiteľstve po posledných komunálnych voľbách, ktoré sa konalo dňa 15.12.2014 v Dome Kultúry v Detve vystúpil tesne pred samotnou voľbou členov do jednotlivých komisií poslanec Ing. Roman Vrťo, ktorý navrhol a žiadal ešte „narýchlo“ doplniť do zoznamu  kandidátov z radov neposlancov Martina Cibulku a to do komisie finančnej a správy majetku mesta.

Poslanci sa dohodli na tajnom hlasovaní a o slovo sa prihlásil aj poslanec Jozef Pavlov, ktorý aby sa nezabudlo znovu zopakoval a navrhol doplniť zoznam kandidátov o osobu Martina Cibulku. Je verejne známe, že Martin Cibulka je jeden zo „sponzorov“ poslanca Jozefa Pavlova.

A tak už 3 roky o mestských financiách v Detve spolu s týmito poslancami rozhoduje človek ako Martin Cibulka, ktorý dlhuje na daniach 417 439 € !!! Martin Cibulka totiž Podľa finstatu figuruje ako jediný štatutár firmy RealBV s.r.o., ktorá podľa zoznamu Finančnej správy k dnešnému dňu dlhuje na daniach presne 417 439,09 €!

A to nie je všetko! Martin Cibulka je majiteľom firmy, ktorá poskytuje v Detve internetové služby pričom využíva optické siete. Na tom by však nebolo nič zlé, keby tieto siete firma Martina Cibulku nevyužívala v rozpore s vydaným územným rozhodnutím čím defakto okráda mesto o peniaze. Nakoľko jeho povinnosťou bolo a je zaplatiť za mestské pozemky, cez ktoré sú tieto siete vedené. Čo do dnešného dňa neurobil. Poslanci Roman Vrťo a Jozef Pavlov nielenže z tohto človeka urobili člena finančnej komisie mesta a úzko s ním spolupracujú ale toto jeho konanie prehliadajú a zakrývajú.

A to stále nie je všetko. Títo poslanci dokonca odpustili dlh, ktorý mala firma Martina Cibulku voči mestu Detva! 

Preto sa nestačíme čudovať čo nám to znovu páni poslanci ako Jozef Pavlov či Roman Vrťo teraz pred voľbami nahádzali do poštových schránok. Kde Jozef Pavlov mimochodom nezamestnaný človek evidovaný na úrade práce rozpráva o tom ako v prípade svojho zvolenia do VÚC bude údajne rozdávať svoj poslanecký plat. 

Toto by malo byť skôr výstrahou pre voličov, aby sa nezopakovalo to čo v mestskom zastupiteľstve v Detve, kde sa poslanec Pavlov rovnako oháňa tým ako dal zo svojho poslaneckého platu pár stovák škôlke. Jozef Pavlov je evidovaný na úrade práce ako nezamestaný a pritom vedie nákladnú niekoľko tisíc eurovú kampaň. Bilboardy, noviny, tlačené letáky… Z čoho teda žije, keď sa tvári, že rozdáva aj poslanecký plat? S poslancami  v mestskom zastupiteľstve v Detve obral občanov o niekoľko miliónový majetok mesta v prospech jedného oligarchu! Rovnako aj to, keď Jozef Pavlov s Romanom Vrťom a ďalšími poslancami nezaviazali tohoto oligarchu, ktorému dali do rúk teplovody uznesením o vrátení 107 800 eur občanom, o ktoré ich neoprávnene obrala firma Bytes.

Preto je dôležité hodnotiť doterajšiu prácu týchto osôb a nie ich predvolebné sľuby. Už sme mali možnosť tri roky sledovať ich prácu na komunálnej úrovni a stačilo!

  • Mesto prišlo o teplovody!
  • Občanom neboli vrátené neoprávnene vyčtované peniaze za teplo!
  • Zdvihli sa poplatky za škôlky!
  • Za tri roky skoro žiadne investičné akcie na sídlisku!
  • Za posledné tri roky dostali títo poslanci na podielových daniach zo štátu o cca 2milióny eur viac ako ich predchodcovia. Ich predchodcovia skončili s prebytkom 800 000 eur a oni chcú v roku 2018 zaťažiť mesto úverom vo výške cca 2 milióny eur. Kde sú tie peniaze?

Finstat.sk a daňový nedoplatok člena finančnej komisie mesta Detva vo výške 400 000 eur!

Text: Občianski aktivisti –  Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Pavel Golian, Ján Šiandor

Foto: Zdroj internet