Punch má v Detve po dokončení výstavby nového závodu v priemyselnom parku v časti Trstená vytvoriť okolo 350 pracovných miest a v spolupráci so spoločnosťou ZF ďalších 200 pracovných miest. Spoločnosť chce začať výstavbu na budúci rok a v tom istom roku ju aj ukončiť.

Belgická skupina Punch bola založená v roku 1990. Od svojho vzniku pôsobil Punch primárne v sektore výroby automobilových komponentov a v elektrotechnickom sektore. Počas prvých dvadsiatich rokov svojho pôsobenia vybudoval viacero úspešných prevádzok s pracovnými príležitosťami pre tisícky zamestnancov. Ako príklad možno uviesť spoločnosť Punch Powertrain zaoberajúcu sa výrobou bezstupňových a dvojspojkových prevodoviek, alebo závody v Námestove a v Trnave na výrobu komponentov pre spotrebnú elektroniku.

V roku 2009 bolo prijaté strategické rozhodnutie, podľa ktorého sa skupina Punch preorientovala výlučne na automobilový sektor. V tejto súvislosti skupina nadviazala na svoje úspešné pôsobenie v oblasti výroby prevodoviek a v roku 2013 prevzala závod General Motors v Štrasburgu na výrobu automatických prevodoviek (General motors Strasbourg) následne premenovaný na Punch Powerglide Strasbourg. Skupina Punch sa touto akvizíciou zaradila medzi popredných svetových výrobcov automatických prevodoviek.

Firma Punch, ktorá chce do Detvy priniesť 350 nových pracovných miest a firma ZF ďalších 200 majú strategické partnerstvo od roku 2013 pri vývoji a produkcii automatických prevodoviek.

Nemecký koncern ZF je jedným z troch najväčších svetových subdodávateľov pre automobilový priemysel. Je to spoločnosť s viac ako 100-ročnou tradíciou, ktorá sa zaoberá výrobou hnacích a podvozkových systémov ako aj systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti pre automobilový priemysel. Celosvetovo zamestnáva viac ako 134 000 zamestnancov v 230 výrobných závodoch v 40 krajinách sveta. Spoločnosť dosahuje celkový ročný objem výroby 30 miliárd Euro.

Od roku 1993 pôsobí koncern ZF aj na Slovensku a vo výrobných závodoch v Trnave a Leviciach, kde zamestnáca viac než 3000 zamestnancov, pričom kontinuálne zaznamenáva silný a stabilný rast. Spoločnosť využíva najmodernejšie technológie v oblastiach výroby, logistiky, kvality a je certifikovaná pre systémy riadenia kvality ISO TS 16949 a environmentálneho riadenia podľa ISO 14001.

Súčasťou investície v Detve má byť aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov, kde nájde uplatnenie 30 konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami.

„Pri hľadaní investora sme kládli dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest, čím by sa znížila nezamestnanosť v našom regióne, ďalej na to, aby výrobný program investora bol ekologicky nezávadný, aby sa našim obyvateľom nezhoršilo životné prostredie, kvalita života a bývania v našom meste,“ ozrejmil primátor mesta Ján Šufliarský. „Taktiež nemôžeme dovoliť zaťažiť mesto zvýšenou dopravou, hlukom a prašnosťou,“ zdôraznil primátor Detvy Šufliarský.

Spoločnosť deklarovala, že pri plnej prevádzke by bola cestná komunikácia zaťažená denne cca 20 prichádzajúcimi a odchádzajúcimi nákladnými vozidlami do 24 ton. Pre predstavu, podľa štúdie dnes Detvou denne prejde približne 5000 automobilov. Spoločnosť ďalej uviedla, že zabezpečí vlastné autobusové spoje pre pracovníkov. A aj to, že má záujem pripojiť sa na Centrálne vykurovanie, čo by pri takomto veľkom odberateľovi malo znamenať zníženie ceny tepla pre obyvateľov.

Investor v diskusii, ktorá prebiehala na mestskom zastupiteľstve dňa 17.10.2017, oznámil, že v prípade neúspešného rokovania v Detve má aj iné varianty (v iných mestách). Taktiež uviedol, že predlžovanie procesu schvaľovania mu spôsobuje komplikácie v investičných plánoch a dlhé odkladanie schválenia by pre neho nebolo možné. Záujem spolupracovať s Detvou a ponúknuť prácu domácim obyvateľom však zdôraznil. Preto musia mestskí poslanci v Detve v krátkej dobe tj. do niekoľkých týždňov definitívne rozhodnúť.