Hoci farebné kontajnery má Detva už dlhšie, v marci 2015, na začiatku novej jari, Technické služby Detva vychádzajú k občanom s kampaňovou výzvou zameranou na životné prostredie.

Prostredníctvom farebných propagačných materiálov pozývajú občanov zapojiť sa do sezónneho triedenia odpadu.

Detva má na ochranu životného prostredia viac dôvodov ako len zelenú farbu v erbe. Je okresným mestom prírodne unikátneho Podpoľania s Biosférickou rezerváciou doslova za plotom rodinných domov. Človeka stále živí aj lieči jeho príroda. Je potrebné šetriť prírodné zdroje a myslieť na budúce generácie Podpoľania. Jednotlivec vyhodí za rok približne 330 kg odpadov, uvádza jeden z informačných materiálov kampane. Ak by bol odpad triedený už v domácnostiach, umožnilo by to recykláciu, teda opätovné využitie, až troch štvrtín vyhodených surovín. Takto napríklad recyklácia 110 ton použitého papiera usporí celý 1 hektár 80-ročného lesa. V podstate platí, že každé kilo, ktoré sa podarí vyseparovať, je o kilo menej na skládke. Je to kilo materiálu, od ktorého sa podarilo uchrániť životné prostredie.

Separovanie môže byť zábavou

Informačné letáky kampane vysvetľujú triedenie odpadov podľa farieb. Tieto patria do príslušných farebných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na sídlisku v Detve.

Farebné kontajnery na separovaný zber sú pri zriadených kontajneroviskách komunálneho odpadu. Každý z kontajnerov má objem 1100 litrov. Ako uviedol Peter Jamnický, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia na mestskom úrade, ešte v roku 2007 získalo mesto Detva 3,2 milióna korún od slovenského Recyklačného fondu na prvé kontajnery a obslužnú techniku pre rozbehnutie separovaného zberu v Detve.

Za rok 2014, ako pokračoval Peter Jamnický, občania v Detve spolu vyseparovali celkom 311 ton odpadu. Z toho 164 ton bolo vyseparované sklo, ktoré môže byť znovu využité na nové výrobky. Detvania v roku 2014 dokázali vytriediť 18,5 tony elektroodpadu. Plasty, ktoré sa za uplynulý rok podarilo vrátiť na ďalšie spracovanie a využívanie, boli celkovo 67 ton. Zaujímavé číslo, ako pokračoval vedúci oddelenia, je aj 9,9 tony vyseparovaných olejov za uplynulý rok.

Pri separovaní je dôležité dbať na správne určenie kontajnerov. Zemiakové šupky, ktoré skončia v kontajnery na plast, sa potom musia manuálne oddeliť na dvore Technických služieb. V Detve sa separuje aj textil, bioodpad a stavebný materiál, ktorého sa za rok 2014 podarilo zozbierať 600 ton.

Peter Jamnický pripomína, že Európska únia vydáva usmernenia a žiada štáty únie, aby dosiahli minimálne 50% separovaného odpadu, ktorým sa odľahčí zaťaženie skládok pri obciach.

Zelená patrí sklu

Zelená farba patrí sklu. Päť pohárov vhodených do zeleného kontajnera môže vystačiť na jednu sklenú vázu na jarné kvety. Modrá farba patrí papieru, len desať vhodených časopisov stačí na výrobu veľkej kartónovej krabice. Všetko, čo je plastové, zhromaždia pre ďalšie využitie žlté kontajnery. Na výrobu novej flísovej bundy, akú mnohí vytiahnu zo skrine na najbližšiu turistiku či bicyklovanie, stačí vytriediť 30 PET fliaš od minerálky. Červený kontajner je pre kovové obaly a tetrapaky. Nie však elektrospotrebiče. Na nový bicykel je potrebné nazbierať až 670 plechoviek.

Tieto a viaceré a podrobné informácie o čistom separovaní odpadov nájdu záujemcovia vo farebných letákoch kampaňovej výzvy.

Technické služby Detva oslovujú obyvateľov, aby sa šetrne zbavovali aj nepotrebného elektroodpadu.

Do elektroodpadu patria veľké spotrebiče ako chladničky, práčky, sporáky a podobné. Do malého elektroodpadu patria vysávače, hriankovače či žehličky. Elektroodpad je možné kedykoľvek priniesť priamo na dvor Technických služieb Detva s.r.o. na Bottovej ulici 1272.

Informačné materiály ku jarnej kampani na triedenie odpadkov a smetí nájdu občania na stránkewww.tsdetva.sk

Text a foto: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou