Poslanci v Detve si schválili právo kontrolovať a schvaľovať všetky mediálne výstupy zamestnancov magistrátu.

Mestské zastupiteľstvo v Detve 24. marca 2015 opätovne hlasovaním schválilo redakčnú radu na oficiálne mediálne výstupy mesta Detva. Nástenky, mestský rozhlas, webstránka, infokanál, či tlačové správy pre médiá majú tak spadať pod schválenie redakčnou radou, ktorú mestu Detva odhlasovali mestskí poslanci. Ide o návrh poslancov zastupiteľstva, ktorý schválili ešte 12. februára.

Mestské zastupiteľstvo navrhlo a odhlasovalo redakčnú radu v zložení piatich poslancov: Jozef  Pavlov, Jana Kuzárová, Jaroslav Kóňa, Roman Vrťo, Slavomír Ciglan

Posudok z tlačovej rady

Primátor mesta Ján Šufliarský februárové uznesenie o zriadení redakčnej rady na všetky mediálne výstupy zamestnancov mesta nepodpísal nakoľko sám predseda Tlačovej rady SR upozorňuje na cenzúru a komplikovanie toku informácií zo samosprávy.

V posudku z 20. februára, ktorý si mesto vyžiadalo od Tlačovej rady Slovenskej republiky, jej predseda Július Lőrincz zriadenie redakčnej rady na oficiálne mediálne výstupy neodporúčal. Mohlo by to zvádzať k cenzúre, zároveň by sa skomplikoval tok informácií zo samosprávy a obmedzilo právo na informácie.

„Určite je lepšie vyhnúť sa zriaďovaniu takéhoto stáleho orgánu,“ napísal v odpovedi Lőrincz.

Predseda Tlačovej rady pripomenul, že Ústava Slovenskej republiky vyslovene zakazuje cenzúru v Treťom oddiele hovoriacom o politických právach v článku 26, v odseku 3 vyslovene cenzúru zakazuje.

Za návrhom stojí Poslanec Roman Vrťo s okruhom poslancov

Za návrhom zriadiť redakčnú radu a kontrolovať tak všetky mediálne výstupy stojí Poslanec Roman Vrťo s okruhom poslancov, ktorí prelomili veto a schválili tak radu pre mediálne výstupy.

Bez štatútu nefunguje

Ako to bude v praxi vyzerať, to si detviansky primátor nevie predstaviť. „Keď s vami teraz hovorím… Asi som sa mal opýtať redakčnej rady, či vôbec môžem,“ skonštatoval Ján Šufliarský znechutene.

Ako bude rada fungovať, to ešte nie je jasné ani predkladateľovi návrhu. „Budeme pripravovať štatút redakčnej rady, ktorý presne určí do čoho bude zasahovať a do čoho nie,“ vysvetlil Roman Vrťo

Primátor, ktorý má v zastupiteľstve menšinovú podporu, si myslí, že takýto krok len sťaží informovanie verejnosti o dianí v meste. „Doposiaľ som sa s takým niečím ešte nestretol. Vôbec si neviem napríklad predstaviť, ako sa bude radou schvaľovať výstup, ktorým budeme musieť aktuálne reagovať na určité problémy v meste,“ uviedol pre TASR.

Eštebácke praktiky?

V roku 2015 upravovať, cenzurovať a odsúhlasovať čo sa dostane k občanom? Zaráža fakt, že v tejto redakčnej rade je aj poslanec, ktorý má vlastné internetové noviny, v ktorých podľa názoru verejnosti už teraz vidieť takýto jednostranný až propagandistický tok informácií.