Mesto Detva a Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve pripravili všetkým dámam pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v nedeľu 8. marca 2015 hudobné popoludnie vo veľkej sále Domu kultúry Andreja Sládkoviča.

Pozvali ich na koncert skupiny Milo Kráľ Band so speváčkou Barborou Švidroňovou. Milo a Barbora sú úspešní televízni herci, čo sa prejavilo aj po podujatí pri početných žiadostiach o autogramy.

Veľkú sálu Domu kultúry zaplnili ženy všetkých vekových kategórií do posledného miesta. V úvode programu na javisko s mikrofónom vystúpil primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý všetky prítomné dámy Detvy srdečne privítal. „Ďakujem vám ženám za prácu a za všetko, čo pre nás mužov robíte,“ a v slovách blahoželania k dňu žien im ešte poprial veľa zdravia, lásky a spokojnosti.

Zaiste, že aj v Detve ženy pôsobia na mnohých nenahraditeľných miestach spoločenského života. Nie všetky sú tak viditeľné. Nie vo všetkých povolaniach plody ich práce sú automaticky verejnosťou vnímané.

Dôstojnosť ženy a jej povolanie nadobudli v posledných rokoch osobitnú dôležitosť. Napriek meniacej sa spoločnosti, navždy zostane nemenné, že citovosť, intelekt ženy a jej schopnosť priniesť a potom chrániť život, patrí len žene. V tomto ženu nemožno nahradiť ani nijak zastúpiť.

mz

text a foto: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou