Je rok 2015 a v celom demokratickom svete sa verejná správa otvára verejnosti. Iba poslanci v Detve sa zabudli v roku 1989 a proti informovanosti verejnosti bojujú.

Pred voľbami Roman Vrťo s okruhom poslancov tvrdil, že transparentnosť v meste treba zvýšiť. Opak je však pravdou. Poslanci na predchádzajúcom ako i poslednom mestskom zastupiteľstve schválili viaceré uznesenia, ktoré zásadným spôsobom zatvárajú mesto verejnosti, zvyšujú netransparentnosť a aj vďaka nim budú mestské firmy obsadené ich politickými nominantmi.

Poslanci v Detve si schválili právo kontrolovať a schvaľovať všetky mediálne výstupy zamestnancov magistrátu, oficiálne mediálne výstupy mesta, nástenky, mestský rozhlas, webstránka, infokanál, či tlačové správy pre médiá majú tak spadať pod schválenie redakčnou radou. Na takúto cenzúru upozorňuje aj predseda Tlačovej rady Slovenskej republiky Július Lőrincz. Otázka znie podľa akého zákona a akým právom chcú poslanci cenzurovať informovanosť občanov?

Primátor mesta Ján Šufliarský tieto uznesenia odmietol podpísať. Primátor má v zastupiteľstve menšinovú podporu a poslanci okolo Romana Vrťa tak prelomili veto primátora a tieto uznesenia znovu schválili.

Ľudia majú právo vedieť čo sa deje v meste a ako sa narába s mestským majetkom. Poslanci si to zrejme nemyslia, najmä ak ide o ich koaličného poslanca. Z plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vypustili kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa detvianskeho cintorína, v zmysle Zmluvy o prevádzke cintorínov a domu smútku.

– vypustiť z plánu kontrolnej činnosti kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa v zmysle Zmluvy o prevádzke cintorínov a domu smútku za obdobie 2011 – 2013

Uznesenie:

Snímka obrazovky 2015-03-29 o 11.21.36