Detvianski seniori sa počas roka stretávajú nielen pri posedeniach a voľnočasových aktivitách, ale ak je treba vedia priložiť aj ruku k dielu.

Dôkazom bol aj 11. apríl 2019, kedy členovia Klubu dôchodcov č. 4 skrášľovali záhradu a okolie Denného centra na Partizánskej ulici. Seniori okopali záhony kvetov, zasadili okrasné kríky, vykonali jarný rez a tvarovanie ovocných stromov, odstránili divo rastúce kríky, vyhrabali suché lístie, presadili a prekyprili prezimované muškáty, upravili záhon s okrasnými drevinami pred Denným centrom.

Vďaka prajúcemu počasiu a dobrej nálade im práca išla od ruky. Okrem vyčisteného okolia seniori strávili skvelý deň v kruhu známych a mali príjemný pocit z dobre vykonanej práce. K dobrému počasiu a atmosfére prispelo aj chutné občerstvenie.

Účastníci brigády si na záver pochutili na dobrom obede, ktorý pripravili členky Klubu dôchodcov č.4. Domov odchádzali s príjemnými pocitmi, že nezištne urobili veľmi záslužnú prácu, aby sa v priestoroch Denného centra cítili takmer ako doma. Veľké Ďakujem patrí všetkým, ktorí sa tejto aktivity zúčastnili. Vďaka patrí aj členkám Klubu dôchodcov č.1, ktoré sa starajú o kvetinové záhony vo vstupnej časti exteriéru Denného centra.

Text a foto: Jana Jedličková