Opäť po roku sa zišli učitelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež milovníci volejbalu na turnaji, ktorý sa konal 12. apríla 2019 na Základnej škole, Obrancov mieru 884 v Detve. Zastúpenie mali aj ostatné základné školy v Detve a tiež aj školy z Kriváňa a Hriňovej. Náhodným vylosovaním sa vytvorili štyri tímy pomiešané z rôznych škôl.

Turnaj zahájil riaditeľ školy Ján Gabľas, ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu zachovávania tradície tohto učiteľského turnaja a poprial všetkým účastníkom veľa športových zážitkov.

Odohralo sa šesť zápasov v hracom systéme každý s každým. Všetky zápasy odpískal Miroslav Kováčik a zapisovanie zvládla Ľudmila Ďuricová. Po skončení zápasov sa vyhodnotilo poradie družstiev. Okrem ocenenia družstiev boli odmenení aj najlepší hráči.

Na záver turnaja bolo poďakované všetkým zúčastneným za to, že vytvorili skvelú atmosféru počas celého turnaja. No a potom sa už len hodovalo, rozprávalo, spomínalo na spoločnom posedení, ktoré trvalo až do neskorých večerných hodín.

Tento turnaj sa mohol uskutočniť vďaka podpore ľudí, ktorým šport nie je cudzí. Preto poďakovanie  patrí mestu Detva za poskytnutie dotácie a Základnej škole J.J. Thurzu za vynikajúce pagáčiky. Poďakovanie patrí aj vedeniu Základnej školy, Obrancov mieru 884 v Detve za poskytnutie priestorov, všetkým športovcom, ktorí napiekli alebo inak prispeli k dobrému priebehu turnaja a veľké poďakovanie patrí aj organizátorom turnaja manželom Melicherčíkovcom.

Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Iveta Ciglanová