Mesto Detva po dlhých a náročných rokovaniach s Ministerstvom financií SR, Útvarom hodnoty za peniaze a s Protimonopolným úradom SR podpísalo Zmluvu o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu Športovej haly v Detve.

Následne mesto mohlo podpísať Zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania spoločnosťou I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a 4. februára 2022 odovzdať stavenisko uvedenej spoločnosti.

V súčasnej dobe prebiehajú na stavenisku búracie práce: búranie konštrukcií, základov, muriva, stropov, podkladov pod dlažby, demontáž stien s azbestom, demontáž dverí, okien, otlčenie omietok stien a stropov. Taktiež dochádza k odstráneniu jestvujúcej zdravotechniky, ústredného kúrenia, podláh, klampiarskych a doplnkových kovových konštrukcií.

Realizačné náklady na rekonštrukciu Športovej haly sú vo výške 834-tisíc eur vrátane DPH, z toho je 550-tisíc eur dotácia z ministerstva financií. Mesto ďalej schválilo 85-tisíc eur na rekonštrukciu osvetlenia a 30-tisíc eur na vybavenie nových šatní, ako aj obslužných a reprezentačných priestorov športovej haly.

V rámci rekonštrukcie objektu dochádza nielen k obnove obalových konštrukcií, čiže vonkajšej fasády, ale aj k dispozičným zmenám. Hlavný vstup vrátane bezbariérového vstupu a sociálne zariadenie pre návštevníkov sú zachované na prízemí v juhovýchodnej polohe objektu. Navrhnutý je aj nový vedľajší vstup z južnej strany pre potreby športovcov, trénerov, rozhodcov a funkcionárov jednotlivých športových klubov. Šatňová časť, kde sú umiestnené hygienické priestory vrátane spŕch, šatní a zázemia pre športovcov, sa nachádza na prvom a druhom poschodí. Vybudovaných bude celkovo osem nových šatní vrátane sociálnych a hygienických priestorov. Na druhom poschodí bude v severnom krídle vybudovaný bufet s prechodom do športovej haly na balkón s výhľadom na hraciu plochu. Celé tretie poschodie bude slúžiť ako zázemie športovej haly pre potreby športovcov a športových klubov. Budú tu umiestnené: kancelária správcu, sociálne a hygienické zariadenia, zasadačka, tri nové kancelárie pre kluby a VIP miestnosť vrátane kuchynky. Upravené budú aj priestory v samotnom okolí športovej haly, vzniknú nové parkovacie plochy, chodníky a bude doplnená verejná zeleň.

Mesto Detva a zhotoviteľ stavby spoločnosť I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica plánujú ukončiť rekonštrukciu tak, aby bolo možné uskutočniť v Detve Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoční od 24. júla do 30. júla 2022. V Detve sa uskutoční turnaj v hádzanej žien.

Po ukončení EYOF-u bude zrekonštruovaná Športová hala v Detve slúžiť všetkým športovým klubom ako aj všetkým obyvateľom v našom meste a okolí.

Text: Štefan Slemenský, prednosta MsÚ Detva