Mesto Detva v súčasnej dobe rozbieha ďalšiu investičnú akciu. V areáli amfiteátra mesto vybuduje nový objekt správy areálu a sociálnej vybavenosti účinkujúcich. Tým sa výrazne zlepšia podmienky pre účinkujúcich a hostí počas Folklórnych slávností pod Poľanou, ako aj počas iných kultúrnospoločenských podujatí na amfiteátri.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa vyhrala spoločnosť JM-AGRO STAVBY, s.r.o. z Lovinobane, ktorá ponúkla celkovú cenu diela vo výške 192-tisíc eur vrátane DPH. V najbližších dňoch bude podpísaná Zmluva o dielo a odovzdáme stavenisko zhotoviteľovi.

Objekt správy areálu je navrhnutý ako prízemná drevostavba zastrešená sedlovým krovom prikrytým dreveným šindľom. Na prízemí budú umiestnené toalety pre ženy, kde bude osem kabín, dve sprchové kabíny a päť umývadiel. Ďalej toalety pre mužov, kde budú štyri WC kabíny, päť pisoárov, jedna sprchová kabína, päť umývadiel a miestnosť pre upratovačku. Súčasťou objektu budú aj toalety pre imobilných. Vonkajším jednoramenným schodiskom bude výstup do podstrešia, kde budú šatňové priestory pre účinkujúcich a hostí o veľkosti 109 metrov štvorcových. Projekt rieši aj vnútorné rozvody vody a kanalizácie, ako aj rozvody pre požiarne hydranty.

Realizáciou tejto investičnej akcie mesto vytvorí vhodné podmienky pre účinkujúcich a hostí, nové priestory na prípravu, ako aj sociálne a hygienické priestory. Ukončenie výstavby nového objektu správy areálu je naplánované do tohtoročných Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Text: Štefan Slemenský, prednosta MsÚ Detva