V posledných týždňoch znovu ožila téma ťažby zlata v lokalite Biely vrch v Detve, ktorá pred viac ako desiatimi rokmi spojila celý región. Obyvatelia Podpoľania vtedy ťažbu zlata jednoznačne odmietli.

Rovnako jednoznačné odmietnutie ťažby zlata zaznelo aj na tlačovom brífingu, ktorý v stredu 16. februára pred areálom PPS Detva zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj. Okrem zástupcov krajskej samosprávy sa ho zúčastnili aj primátori a starostovia dotknutých miest a obcí, ako aj zástupcovia odborov a vedenia z PPS Group Detva, Správy CHKO Poľana a občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato.

Cestovný ruch

„Mesto Detva je proti ťažbe zlata na Podpoľaní a nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata,“ povedal primátor mesta Ján Šufliarský. Podľa neho je v územnom pláne mesta táto lokalita určená pre prímestskú rekreáciu a ťažba nerastov a činnosti tomu predchádzajúce sú v tomto území neprípustné.

„Podpoľanie má krásnu prírodu a čisté a zdravé životné prostredie. Tieto danosti chce mesto využívať pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu. Nechceme, aby ťažba zlata zdevastovala našu prírodu, znehodnotila zdravé životné prostredie a kontaminovala podzemné vody. Kvalita života a zdravie ľudí, ktorí tu žijú, sú pre nás prioritou,“ doplnil primátor.

Nebezpečný kyanid

Ľudia z regiónu sa v prípade ťažby obávajú zhoršenia kvality života, takáto aktivita by mohla ohroziť strojársku výrobu a tým aj vyše tisíc pracovných miest, zásadne by zmenila a znehodnotila ráz krajiny a prakticky by zabránila rozvoju cestovného ruchu.

„Obrovským problémom by v prípade ťažby bol nielen hluk, otrasy či prach, ale najmä technológia kyanidového lúhovania – za posledných tridsať rokov bolo vo svete tridsať havárií s únikom kyanidu, ktoré nezvratne poškodili životné prostredie či otrávili rieky a podzemné vody. Našou úlohou ako Banskobystrického samosprávneho kraja je starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich občanov. Preto hovoríme takejto ťažbe jasné nie,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja vo svojej záväznej časti naviac hovorí o tom, že „podporovať dobývanie nerastov je možné len v území, na ktorom v súvislosti s dobývaním nedôjde k negatívnym sociálnym dopadom. V rámci využitia ložísk nerastov nie je možné na území Banskobystrického kraja pripustiť použitie technológie kyanidového lúhovania pri ich spracovaní, úprave a zušľachťovaní.“

Primátor: rešpektujte názor miest a obcí

Mesto Detva požiadalo Hlavný banský úrad, aby odvolanie spoločnosti Mining Gold zamietol a potvrdil rozhodnutie Obvodného banského úradu, ktorý v roku 2017 určenie dobývacieho priestoru zastavil.

Primátor Detvy oslovil aj ministra životného prostredia Jána Budaja, aby v záujme ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia urobil všetky možné právne kroky, ktoré povedú k zastaveniu akýchkoľvek požiadaviek smerujúcich k ťažbe zlata v našom regióne. „Chcel by som vyzvať spoločnosť Mining Gold a tiež všetky ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem o ťažbu zlata na Podpoľaní, aby rešpektovali jednoznačný názor miest a obcí, organizácií a obyvateľov, ktorí tu na Podpoľaní žijú, že odmietajú ťažbu zlata a nikdy s ňou nebudú súhlasiť! Preto by mali prestať robiť akékoľvek aktivity súvisiace s ťažbou zlata,“ dodal primátor Šufliarský.

Text: ls, ms