Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v piatok 25. februára 2022 bude z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od 8.30 hod. do 17.00 hod. v meste Detva na uliciach: 

Jilemnického, Partizánska, Hollého, Kollárova, Bottu, Družstevná, Požiarnická, Jesenského a Fučíkova