Vznikli sme z dôvodu objektívnej informovanosti občanov a našim cieľom je vybudovanie seriózneho média bez znakov bulváru a snahy  „kontextovej“ reklamy za účelom škodiť, alebo propagovať záujmové skupiny či jednotlivcov.

 Rozhodli sme sa bližšie venovať, a začať práve názoromi vyjadrenými na diskusnom fóre DTonline, a postupne rozoberieme všetkých desať  „top probémov Detvy“. Keďže názory sú veľmi neodborným, zjednodušeným a neovereným pohľadom na veľmi zložité témy.

Rómske štvrte 

Vyjadrené názory sú veľmi zjednodušeným, až účelovým pohľadom na veľmi zložitú a kontroverznú tému, ktorá nie je len lokálnym problémom Detvy. Takzvané Marginalizované rómske komunity ( Proces vylučovania jednotlivcov alebo komunít na okraj spoločnosti), sú problémom, ktorý nedokáže v súčasnosti vyriešiť ani vláda SR a parlament.

„Názor, že v Detve sa Rómom len zrekonštruovali budovy, vysegregovali ich na okraj spoločnosti a záujem je o nich len pred voľbami,“ vyplýva práve z nedostatočnej informovanosti.

V Detve sa takzvanej rómskej téme venuje Mesto Detva od roku 2005 kedy začala fungovať Terénna sociálna práca. K čomu sa vyjadril aj terénny pracovník p. Braňo Oláh:

Je ťažké vyriešiť problém extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia k spokojnosti všetkých. No postupnými krokmi a dlhodobou prácou s touto komunitou sa Terénnej sociálnej práci ( TSP ) a Oddeleniu školstva, kultúry a sociálnych vecí  ( OŠKaSV ) Mestského úradu v Detve podarilo eliminovať tie najhoršie sociálno patologické javy v marginalizovaných komunitách. Komunita na Štúrovej ulici je v porovnaní s ostatnými regiónmi a lokalitami BBSK na tom veľmi dobre, čo sa týka udržiavania čistoty, školskej dochádzky, sociálnej integrácie. Dlhodobé porovnania trebárs s blízkymi komunitami porovnateľnými s Detvou, ako Zvolenská Slatina, Zvolen, či Žiar nad Hronom jasne ukazujú, že Detva je z týchto lokalít najlepšou komunitou. Je pravda, že situácia v komunite Cintorínska ulica je stále veľmi zlá, nakoľko táto rodina odmieta bližšiu spoluprácu s OŠKaSV MsÚ a TSP Detva. Rovnako tak sú signifikantné veľké problémy, čo sa týka sociálno patologických javov, ako zneužívanie liekov, prostitúcia a gamblerstvo, bezdomovci, no týmto témam a problémom  sa MsÚ Detva OŠKaSV a TSP denne venujú. Zmeniť tento typ klientov z tohto sociálneho prostredia je viac ako ťažké. V práci s týmito klientmi sa používa takzvaná sociálna práca Harm reduction, čo je znižovanie škôd pre klienta i pre spoločnosť. Tento problém treba vidieť komplexne a nezaujato. Určite je treba tejto téme venovať vážnu pozornosť a hľadať možné riešenia. No konštatovanie, že sa v Detve v tejto problematike nič nerobí je zjednodušeným neodborným pohľadom na tento zložitý spoločenský problém.“

 

Redakcia DTinfo.sk