Imrich Kružliak, významný publicista, historik, prekladateľ, básnik katolíckej moderny, exilový pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, sa narodil 8. decembra 1914 v Detve.

V roku 1949 emigroval zo Slovenska pred komunistickou totalitou. Najprv pôsobil v Rakúsku (1949 – 1951), neskôr v Nemecku (od roku 1951). Zapojil sa do protikomunistického odboja v Bielej légii. V bavorskom Mníchove niekoľko desaťročí viedol kultúrnu časť rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Pri zahájení jej vysielania povedal: “Bože, Ty si dal ľuďom schopnosť využiť síl, ktoré si pri stvorení vložil do prírody. Preto dnes môžeme chápať nielen žiaru nebeských svetiel, ale aj kmitanie elektromagnetických vĺ prenášajúce ľudské slovo. A tak sa aj na nás splní dnes, čo si dal napísať svojmu Prorokovi: po celej zemi sa šíri ich správa, až do končín sveta ich slová. Z celého srdca sme ti dnes vďační za ten dar, lebo nám dáva možnosť hovoriť aj k tým našim bratom a sestrám, ktorých zloba tvojich nepriateľov oddelila železnou oponou násilia a lží.” Od roku 1972 bol šéfredaktorom exilového časopisu Horizont, od roku 1987 predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí.

Zasadzoval sa za vytvorenie samostatnej demokratickej Slovenskej republiky a po jej vzniku bol poradcom prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. Imrich Kružliak je okrem iného čestným predsedom Únie slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí, predsedom kultúrnej komisie Svetového kongresu Slovákov, členom Slovenského ústavu, členom PEN Centre of Writers in Exile a v slobodných pomeroch v roku 1992 – 1995 členom Predsedníctva Matice slovenskej.

Primátor navštívil pána Kružliaka s malou delegáciou príbuzných, ktorých zastupovali Katarína Ľuptáková a Alexander Straka z Detvy.

V pondelok 8. decembra oslávil Imrich Kružliak, rodák a čestný občan mesta Detva, svoje 100. narodeniny v kruhu blízkych a priateľov v nemeckom Mníchove. Pri tejto príležitosti mu primátor Detvy Ján Šufliarský osobne odovzdal dar a blahoželanie od rodákov. Slávnostný akt usporiadal Slovensko-nemecký kultúrny klub pod záštitou generálnej konzulky SR v Mníchove Veroniky Lombardini.

Primátor vyzdvihol najmä jeho dielo literáta, novinára, esejistu, ktoré je podľa neho spojené so životnou múdrosťou a poznaním. „Celý život oslávenca bol naplnený neúnavnou činorodou prácou,“ povedal primátor. Podľa Jána Šufliarského ani čas, ktorý Imrich Kružliak strávil v slovenskom exile, ani vzdialenosť jeho druhého domova, nepretrhli citové puto s rodným krajom a milovaným Slovenskom.

Imrich Kružliak je intelektuál, ktorý vytvoril početné duchovné dedičstvo zhmotnené v slove rôznych literárnych žánrov. Tiež je angažovaným vzdelancom, mužom, ktorý overil trváce, nosné hodnoty života dlhými prežitými rokmi. Narodil sa 8. decembra 1914 v Detve, ktorá mu v roku 1994 udelila aj čestné občianstvo mesta.

Imrich-Kruzliak-700x466 kruzliak