Dlhodobé, obetavé a nezištné úsilie o pomoc druhým prinieslo ocenenie v tohtoročnom grantovom programe Darujte Vianoce – Jane Michálikovej z Detvy.

Hoci si nemôže dovoliť finančne podporovať ľudí, ktorí to potrebujú, no napriek tomu už niekoľko rokov s pokorou oslovuje tých, ktorým sa darí lepšie s prosbou o všimnutie si a pomoc tým, ktorí to majú v živote ťažké.

Ocenenie jej odovzdala Nadácia Orange. Jana Micháliková, laureátka tohtoročného ocenenia Srdce na správnom mieste, pracuje v pomáhajúcej profesii a pomoc iným sa stala pevnou súčasťou jej života. Do programu Darujte Vianoce sa zapája pravidelne. Ocenenie Srdce na správnom mieste udeľuje nadácia už od roku 2005.

nadacia