Jednou z možností, ako činorodo pristupovať k starobe, je vzdelávanie, ktoré seniorom umožňuje orientovať sa v nových informačných technológiách.

V rámci aktívneho starnutia v súčasnosti prebiehajú v Dennom centre na Partizánskej ulici v Detve vzdelávacie programy – Kurz počítačov, anglického a nemeckého jazyka, o ktoré seniori prejavili enormný záujem a ohlasy sú pozitívne.

Seniori sa chceli s počítačom naučiť pracovať najmä preto, aby mohli komunikovať so svojimi blízkymi, alebo si len tak „zasurfovať“ po internete, prečítať si noviny a dozvedieť sa, čo je nové vo svete. Seniori budú môcť po ukončení kurzov naďalej bezplatne využívať počítače. Cieľom výučby jazykových kurzov je oživenie existujúcich, ale zabudnutých jazykových znalostí účastníkov a ich zlepšenie.„Chcela som si zopakovať to, čo som sa už niekedy naučila, aby som sa vedela dohovoriť, keď pôjdem navštíviť dcéru, ktorá žije v Anglicku. Ďakujem za príležitosť vzdelávať sa a tešiť sa zo života,“ prezradila jedna z účastníčok kurzu.

Jednotlivé kurzy prebiehajú v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, v príjemnej atmosfére. Lektor sa prispôsobuje tempu a schopnostiam seniorov. Absolventi získajú praktické základy, ktoré im pomôžu dohovoriť sa s rodinou žijúcou v zahraničí, alebo sa dorozumieť ako turista v cudzine. Vďaka týmto kurzom ostávajú seniori v kontakte s aktívnymi rovesníkmi a zvýši sa kvalita ich života.

kurzy