Vážení občania mesta Detva, v posledných dňoch bol v niektorých médiách publikovaný článok v ktorom sa uvádza, že Mestským úradom v Detve otriasa škandál a polícia vyšetruje, či došlo k manipulácii s hlasovacími lístkami. Pretože v článku sa uvádzajú informácie, ktoré hrubo dehonestujú prácu ako aj kompetencie prednostu MsÚ, Ing. Márii Jaďuďovej, ktorá bola primátorom mesta písomne určená za zodpovedného zamestnanca za organizačno-technické zabezpečenie Volieb do orgánov samosprávy obcí za mesto Detva, ostatných zamestnancov MsÚ, ktorí organizačne zabezpečovali úspešný priebeh volieb a v neposlednom rade aj všetkých členov okrskových volebných komisií musíme k uvedenému článku zaujať stanovisko.

Citujeme z písomného záznamu vypracovaného príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ v Detve: „ dňa 18.11.2014 bolo na stálu službu Obvodného oddelenia PZ v Detve prijaté telefonické oznámenie od osoby Mgr. Miroslava Suju, ktorý službukonajúcemu policajtovi oznámil, že na Mestskom úrade v Detve sa mala otvoriť zapečatená urna z komunálnych volieb, že pani Jaďuďová, ktorá to má na starosti, tak odovzdala niekomu kľúče, pričom bola poslaná domov a oznamovateľ žiadal, aby bolo uvedené preverené políciou„ – koniec citácie.

Policajná hliadka za prítomnosti prednostu MsÚ, Ing. Rastislava Gondu – hlavného kontrolóra Mesta, Ing. Romana Vrťa, Ing. Martina Cibulku, Mgr. Miroslava Suju, p. Zuzany Lepiešovej – zamestnankyne MsÚ vykonala šetrenie v budove Mestského úradu v Detve a policajnou hliadkou boli tam prítomné osoby oboznámené s tým, že vykonaným preverením oznámenia bolo zistené, že toto sa nezakladá na pravde. Následne policajná hliadka zabezpečila dvere miestnosti v ktorej sú uložené krabice s volebnými lístkami pečaťou polície SR. Písomný záznam vypracovaný príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ v Detve je verejne prístupný k nahliadnutiu na MsÚ v Detve.

Vážení občania, chceme Vás uistiť, že zamestnanci Mestského úradu v Detve nemanipulovali s krabicami s volebnými lístkami a pretože na Ústavný súd Slovenskej republiky boli podané dve sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy. MsÚ v Detve počká na výsledky šetrenia Ústavného súdu Slovenskej republiky a následne zváži ďalšie právne kroky.

V Detve, dňa 5.12.2014

Zdroj:  Ing. Štefan Slemenský – prednosta MsÚ