Mesto v súčasnosti realizuje v historickej časti Detvy projekt rekonštrukcie strechy na Kultúrnom dome na Partizánskej ulici – Chudobienci.

V pondelok 10. októbra odovzdali budovu pracovníci mesta stavebnej firme. Stavebné práce by nemali trvať dlhšie ako tri mesiace. V rámci tejto rekonštrukcie vymenia stavbári všetky poškodené prvky, latovanie a krytinu. Okrem toho je naplánované aj zateplenie stropov. Celková hodnota stavebných prác je 134-tisíc eur.

„Kultúrny dom Chudobienec sme využívali na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, na členské schôdze našich seniorov z denných centier a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj ako priestory pre kroje a nácvik folklórnych súborov Podpoľanec a Ratolesť,“ povedal Ján Šufliarský.

Počas Dní mesta Detva, ktoré sa konali začiatkom októbra, boli v budove otvorené výstava ovocia a zeleniny, súťaž v aranžovaní kvetov a výstava ručných prác členov Denného centra č. 1.

Foto: Milan Suja