Vzdelávacie prostredie hrá veľmi dôležitú úlohu vo vyučovaní. To, čo stačilo pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi, v súčasnej dobe už stačiť nemusí. Aj preto mesto Detva v posledných štyroch rokoch investovalo do základných a materských škôl viac ako 2,5 milióna eur a zabezpečilo dotácie na komplexnú rekonštrukciu dvoch Materských škôl a zabezpečilo aj rekonštrukciu poslednej na Námestí SNP.

Rekonštrukcia Materskej školy na Námestí SNP začne už začiatkom roka

Mesto pripravilo aj komplexnú rekonštrukciu Materskej školy na Námestí SNP v historickej časti mesta za viac ako 1,9 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu v oblasti školstva, preto si vyžadovala dôkladnú prípravu. „Na rekonštrukciu už bolo vydané stavebné povolenie, v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na realizátora stavebných prác. Rekonštrukčné práce budú začaté začiatkom budúceho roka,“ upresnil Ján Šufliarský.

Aj napriek tomu, že už o niekoľko mesiacov začne mesto komplexnú rekonštrukciu materskej školy, dalo vypracovať statický posudok a Úradom verejného zdravotníctva bola vykonaná kontrola na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných noriem v priestoroch materskej školy, ktorej záverom je, že je bezpečná na užívanie.

Po zrekonštruovaní MŠ na Námestí SNP a ZŠ J. J. Thurzu na ulici A. Bernoláka bude mať mesto zrekonštruované všetky predškolské a školské zariadenia.

Zrekonštruovať sa podarilo Materskú školu na ulici M. R. Štefánika za 476-tisíc eur (vrátane úpravy elektrickej prípojky), Materskú školu na ulici A. Bernoláka za 435-tisíc eur, budovu Centra voľného času na ulici Obrancov mieru za viac ako milión eur, ktorá slúži nielen pre deti ale aj pre seniorov v Denných centrách. Okrem toho je tu zriadený aj Denný stacionár.

Moderné učebne na troch základných školách

„V predchádzajúcich štyroch rokoch sa nám v našich základných školách podarilo vybudovať nové, moderné učebne vrátane kompletného vybavenia,“ povedal Ján Šufliarský. V Základnej škole na Kukučínovej ulici to bol projekt Učíme odborne a moderne za 159 891 eur, v Základnej škole na ulici J. J. Thurzu projekt Učíme sa pre život v 21. storočí za 188 589 eur a v Základnej škole na ulici Obrancov mieru projekt Škola blízka životu za 290 225 eur. V oblasti školstva sa podarilo na dotáciách zabezpečiť viac ako 1,3 milióna eur.

Mesto pripravilo projekt komplexnej rekonštrukcie Zš. J.J. Thurzu

Mesto pripravilo aj projekt komplexnej rekonštrukcie Základnej školy J. J. Thurzu na ulici A. Bernoláka za 1,3 milióna eur. Finančné prostriedky na túto rekonštrukciu by mali byť použité z fondov Európskej únie z Plánu obnovy a odolnosti.

Po zrekonštruovaní MŠ na Námestí SNP a ZŠ J. J. Thurzu bude mať mesto zrekonštruované všetky predškolské a školské zariadenia.

Foto: projekt rekonštrukcie MŠ na Námestí SNP