Mesto Detva využíva obdobie prázdnin kedy je Materská Škôlka prázdna a začalo plánovanú investičnú akciu „Rekonštrukcia chodníkov pri VII.MŠ Novosady.“

Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia  poškodených chodníkov, ktoré sú súčasťou areálu VII.MŠ Detva. Rekonštrukčné práce pozostávajú z odstránenia poškodeného liateho asfaltu, vybúrania podkladových betónov a z realizácie nového asfaltového povrchu.

DTinfo.sk

Snímka obrazovky 2014-07-16 o 10.42.13