Mesto Detva zahájilo realizáciu investičnej akcie „Spevnené plochy a chodníky pri DK A.Sládkoviča Detva – rekonštrukcia  a modernizácia“.

Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia spevnených plôch pred objektom KC Detva, ktoré plynule nadväzujú na zrealizovanú prvú etapu úprav spevnených plôch objektu KC Detva. Ďalej oprava a vybudovanie nových parkovacích plôch pri DK od ul. Štúrovej  a vybudovanie nových spevnených asfaltových plôch v zadnej časti objektu KC . Súčasťou úprav je oplotenie zadného traktu objektu DK Detva pre zabezpečenie parkovacích plôch pre autobusy účinkujúcich a správu objektu KC Detva.

Súčasťou rekonštrukčných prác je aj výmena teplovodných rozvodov, ktoré sú v správe spol. BYTES s.r.o a výmeny vodovodného potrubia, ktoré je v správe VEOLIE  a s., B.Bystrica/ vodárne/. Výmenu realizujú jednotlivý správcovia uvedených sietí.

Stavbu realizuje spol. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava. Termín realizácie 3 mesiace t.j. 10.10.2014.

„Touto cestou žiadame obyvateľov mesta Detva o trpezlivosť a zachovanie bezpečnosti pri vstupe do objektu DK Detva, nakoľko činnosť v objekte DK a KINO MARINA bude aj počas rekonštrukčných prác bez obmedzenia a teda v prevádzke.“

 DTinfo.sk

10555035_10203782725341354_1144419223_n 10559043_10203782725741364_955956491_n Snímka obrazovky 2014-07-18 o 15.12.24 Snímka obrazovky 2014-07-18 o 15.13.29 dt2 KD-Detva_pešia-zóna-3D-e1370939296803 KD-Detva_pešia-zóna-3D-e1370939296803-002 dt3 pesia zona DT KD-Detva_pešia-zóna-3D-e1370939296803-001