SCÉNICKÉ PROGRAMY

Piatok, 12. júla 2013

20.00 – 22.45 h
NAŠA BRÁNA OTVORENÁ
Pozdravy hostí – účastníkov Akademického Zvolena

ŠTEDRÝ VEČER V DETVE
Vianočné zvykoslovie

Sobota, 13. júla 2013
17.00 – 19.30 h
KONÔPKOVCI
Hudobno-spevácky program pri príležitosti životného jubilea predníka Petra Konôpku zo Stožka

NAŠE DEDINY
Program z cyklu o slovenských obciach a súťaži Dedina roka – Čierny Balog, Klenovec, Zvolenská Slatina

TO SME MY
Program jubilujúceho súboru Partizán zo Slovenskej Ľupče

20.30 – 23.15 h
POĎME TAM, KDE HRAJÚ…
Hudobno-spevno-tanečný program

VESELOSTI  DO SÝROSTI
Humorne ladený program

Nedeľa, 14. júla 2013

13.30 – 16.30 h
KEĎ REGIMENT MAŠÍROVAL CEZ NÁŠ DVOR
40. Krajanská nedeľa – program súborov a skupín Slovákov zo zahraničia

BRÁNA MAĽOVANÁ
Záverečný program slávností

SPRIEVODNÉ  PODUJATIA  A VÝSTAVY  

Piatok – nedeľa, 12. – 14. júla o 10.00 – 16.00 h, Klub dôchodcov, Partizánska ul.
PRI FUJARE A PÍŠŤALKE
Stretnutie venované ľudovým hudobným nástrojom a ich majstrom

Piatok,12. júla o 15.30 – 18.00 h, od fontány pred  KC A. Sládkoviča na Nám. SNP a amfiteáter
HORE DETVOU…
Hudobná pozvánka, vyhrávanie heligonkárov

Piatok, 12. júla o 18.00 – 19.00 h, Areál amfiteátra, Jarmočná scéna
PRI HELIGÓNKE
Piesne pri heligónke

Sobota, 13.  júla o 10.00 – 12.00 h, Klub dôchodcov, Partizánska ul.
MALÁ ŠKOLA HRY NA FUJARE
Výučba pod vedením učiteľa Dušana Holíka, autora Fujarového spevníka

Sobota, nedeľa, 13.- 14. júla o 10.00 – 16.00 h, Dvor Podpolianskeho múzea
TVORIVÉ DIELNE
Vyšívanie krivou ihlou s Detvianskym Tulipánom

Sobota,  13. júla o 10.30 h, Obradná sieň mesta
SLÁVNOSŤ NA RADNICI
Prijatie zástupcov folklórnych súborov a skupín Slovákov zo zahraničia primátorom mesta Detva

Sobota – nedeľa, 13.  – 14. júla, Areál amfiteátra, Jarmočná scéna
VOJDITE DO DEDINY …
Pozvanie do obcí, prezentácia pozoruhodností, tradičnej kuchyne, súťaže Dedina roka

Sobota – nedeľa, 13. – 14. júla, Areál amfiteátra
JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL
Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov

Sobota, nedeľa, 13. – 14. júla o 10.30 – 16.30 h, Areál amfiteátra
SALAŠ NA DETVE
Ukážky práce na salaši

Sobota, 13. júla o 10.30 – 11.15 h, Areál amfiteátra, Jarmočná scéna
ŠKOLA PODPOLIANSKYCH TANCOV
Výučba tancov určená širokej verejnosti pod vedením Pavla Holíka

Sobota,13. júla o 11.30 -12.30 h, Areál Amfiteátra, Jarmočná scéna
ŠKOLA TANCOV Z DOLNEJ ZEMĚ
Tance z Vojvodiny pod vedením Martina Urbana

Sobota, 13. júla o 13.00 – 14.30 h, Areál amfiteátra, Jarmočná scéna
NAŠE  DEDINY
Pozvanie do obcí Čierny Balog, Klenovec a Zvolenská Slatina

Sobota, 13. júla o 14.30 – 15.30 h, Areál amfiteátra, Jarmočná scéna
POĎTE SI ROZKÁZAŤ !
Podpolianske rozkazovačky pri muzike s návštevníkmi festivalu

Sobota, 13. júla o 16.00 – 16.45 h, Areál amfiteátra, Jarmočná scéna
NAŠE RATOLESTI
Program detského folklórneho súboru Ratolesť z Detvy

Sobota, 13.  júla o 23.30 – 03.00 h, Areál amfiteátra
PRI MUZIKE
Zábava pri ľudovej hudbe

Nedeľa, 14.  júla o 10.00 – 12.00 h, Klub dôchodcov, Partizánska ul.
MALÁ ŠKOLA  HRY NA PÍŠTALKE
Výučba pod vedením učiteľa Dušana Holíka

Nedeľa, 14. júla, o 10.00 – 12.00 h, Areál amfiteátra, Jarmočná scéna
PÓDIUM PRE VŠETKÝCH
Priestor pre tých, ktorí sa chcú predviesť

Výstavy  otvorené: 10.00 – 16.00 h, (so – ne)

11. 7. – 31. 8. 2013, Detvianske ľudové umenie, Partizánska ul.
VYŠÍVANÉ VANKÚŠE
Výstavka dekoratívnych vankúšov vyšívaných krivou ihlou

Sobota, nedeľa 13. – 14. 7. 2013, Dvor Podpolianskeho múzea
SPOZNÁVAJME PODPOĽANIE
Výstavka z prác detí regionálneho krúžku IV. MŠ v Detve pri Podpolianskom múzeu

Sobota, nedeľa 13. – 14. 7. 2013, OZ Detviansky Tulipán, M.R. Štefánika 7
ZABUDNUTÉ ČASY
Výstavka fotografií a pohľadníc z rodinných albumov

Trvalé expozície a výstavy

Podpolianske múzeum, Partizánska
OVCE MOJE, OVCE…
Expozícia valaskej kultúry na Podpoľaní

DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠSKÉHO PANSTVA
Výstava o histórii Detvy

FOTOAPARÁTOM JÁNA LASSOVSZKÉHO
Obrázky z Detvy v prvej polovici 20. storočia

Kalvária pri detvianskom cintoríne
DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE
Expozícia obnovených náhrobných krížov
__________________________________________
ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ

Informácie: Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve

Predpredaj  vstupeniek: Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve, TIK Detva,
tel.: +421 45 545558, e-mail: kcdetva@kcdetva.sk,

www.ticketportal.sk www.fspdetva.sk, www.detva.sk  

Predaj vstupeniek počas FSP: pokladňa v areáli amfiteátra (min. 4 h pred predstavením)

Zdroj: http://www.fspdetva.sk/

Redakcie DTinfo.sk