Dvaja žiaci tretieho a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali svoj prijímacie pohovory do rakúskej firmy LKW Walter. Prijímací pohovor do rakúskej špedičnej firmy sa uskutočnil v prítomnosti zástupcu organizácie pána Gassa. „Bojovali“ o trvalý pracovný pomer ako aj o miesta praxe na jeseň budúceho školského roka. Na pohovor sa svedomito pripravovali aj vyzbrojili potrebnými dokumentmi a podkladmi. Museli prezentovať svoje vedomosti, schopnosti a silné stránky, a to všetko v nemeckom jazyku. Napriek tréme a niekedy príliš zväzujúceho pocitu zodpovednosti ukázali veľmi dobré výkony a zo strany pána Gassa sa dočkali zaslúženej pochvaly. Veríme, že dostanú kladnú odpoveď a budú môcť zbierať ďalšie cenné skúsenosti.

Pohovory sa uskutočnili v rámci spolupráce s firmou, ktorú sme začali už takmer pred troma rokmi. LKW Walter je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru do viac ako 40 krajín Európy ako aj na Blízky východ, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a sever Afriky. Osobitosťou firmy je jej pôvod a súčasná podoba z právneho a organizačného hľadiska. Firma bola založená v roku 1924 rodinou Walter a aj dnes má naďalej podobu rodinného podniku, s ktorého akciami sa nesmie obchodovať a v prípade zániku rodiny by sa firma zmenila na nadáciu.

Podnik zamestnáva viac ako 1 400 zamestnancov, so svojou pobočkou v Tirolsku presahuje tento počet 1 700. Filozofiou firmy je podpora mladého dynamického kolektívu a ako jedna z mála firiem podporuje zamestnávanie čerstvých absolventov. Cieľom firmy nie je vyhľadávať hotových zamestnancov, ale uprednostňujú ich vlastnú prípravu a výchovu. Spolupracujú s viacerými obchodnými akadémiami na Slovensku a pre ich absolventov ponúkajú veľmi zaujímavý tréningový program.

Čerstvý absolvent štúdia s úrovňou nemčiny B1 po prijatí do zamestnania absolvuje najskôr intenzívny jazykový kurz zameraný prioritne na komunikáciu. Následne absolvuje stáž na jednotlivých oddeleniach s postupným stupňovaním nárokov na kompetencie. Po absolvovaní úvodného rotovania zistí, pre ktorú prácu sa najlepšie hodí a tu je aj zaradený na pevné pracovné miesto. Počas celej doby sa oňho stará zodpovedný pracovník oddelenia. Absolventi majú možnosť najčastejšie nastúpiť na pracovné miesto ako manažér dispečingu, resp. v rámci Back Office na pozíciu účtovníka. Firma podporuje kariérny postup a už po 3-5 rokoch má zamestnanec možnosť postupu. Má spracovanú aj dobrú sociálnu politiku, zamestnancom pomáha pri hľadaní bytu, poskytuje bezplatnú prepravu do podniku. Veľkým lákadlom sú aj bezplatné jazykové kurzy v ktoromkoľvek jazyku podľa vlastného výberu. No a v neposlednom rade aj nástupný plat, ktorý predstavuje 2 000,- €.

lkw1 lkw2