Športová gymnastika Detva – Dňa 28. marca 2015 sa konala v Banskej Bystrici Rada Slovenskej gymnastickej federácie (SGF), kde bola súčasťou nabitého programu i voľba reprezentačných trénerov.

S potešením možno konštatovať, že za novú reprezentačnú trénerku pre ženskú športovú gymnastiku na Slovensku bola jednohlasne zvolená trénerka Klubu športovej gymnastiky v Detve – Katarína Krekáňová. Je to česť i záväzok pre detviansky klub.

„Touto cestou jej chceme zablahoželať a zaželať v novej funkcii veľa športových úspechov a naplnených cieľov.“ kolektív KŠG Detva

K blahoželaniu sa pripája primátor a zamestnanci mesta Detva.

krekanova