Vynovenú pobočku Pošty Detva 1 môžu využívať obyvatelia v historickej časti Detvy už od 23. marca 2015 v nových priestoroch na prízemí budovy Podpolianskeho múzea.

Priestory, v ktorých v minulosti sídlila Pošta Detva 1, neboli vyhovujúce, vysvetlila hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová.

Ako hovorkyňa pošty pokračovala v stanovisku, „zrušenie tejto pobočky, ktorá slúži nielen pre obyvateľov starej časti mesta Detva, ale aj obyvateľov priľahlých mestských častí, by skomplikovalo život hlavne starším obyvateľov, ktorí poštové služby využívajú. Z uvedeného dôvodu mala Slovenská pošta aj mesto Detva záujem o zachovanie pobočky v starej časti mesta. Mesto ponúklo na tento účel nebytové priestory vo svojom vlastníctve.“

Zámer zachovať prevádzku pošty v historickej časti mesta sa podarilo naplniť. Potvrdilo to stretnutie primátora Jána Šufliarského s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Tomášom Druckerom. Rokovanie inicioval primátor ešte začiatkom decembra 2014 v Bratislave po tom, ako občania prichádzali s podnetmi v tejto veci.

Mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom zasadnutí schválilo nájom nebytových priestorov a jedného parkovacieho miesta v budove Knižnice K.A. Medveckého pre Slovenskú poštu na dobu neurčitú za nájomné za celý predmet nájmu vo výške 1,-€/ ročne.

„Poštová prevádzka pozostáva z poštovej haly, priehradky s balíkovým oknom a zo zázemia pošty. Slovenská pošta má záujem naďalej skvalitňovať svoje služby aj v Detve,“ uvádza hovorkyňa Stanislava Pondelová.

Vynovená pobočka Pošta Detva 1 je k dispozícii občanom od pondelku do piatku v časoch od 8.00 – 12.00 a od 14.00 – 16.00. V stredu popoludní je pobočka otvorená pre verejnosť ešte o hodinu dlhšie, teda do 17.00 hodiny. Agendu pobočky vybavuje jedna pracovníčka.

Slovenská pošta a.s. ako popredný poskytovateľ komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu poskytuje služby obyvateľom Detvy v dvoch svojich pobočkách. Jedna je pre časť sídlisko, druhá pre obyvateľov starej časti mesta.

posta dt

Text a foto: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou