Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v utorok 14. mája 2019 bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody.

Voda nebude tiecť v čase od 8.30 hod. do 17.00 hod. v meste Detva na uliciach: Jesenského, Družstevná, Jilemnického, Kollárova, Požiarnická, Fučíkova, Hollého, Bottova a Partizánska od Píly po Reštauráciu Studňa. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené cisternou.