Obchodná akadémia v Detve si v piatok 10. mája pripomenula 20. výročie svojho vzniku.

Osláv pri príležitosti jubilea sa zúčastnili viacerí zástupcovia zriaďovateľa, mesta Detva ako aj bývalí zamestnanci. Hlavnému programu predchádzalo stretnutie s absolventmi z predchádzajúcich rokov, ktorí sa prišli podeliť so súčasnými žiakmi o svoje skúsenosti a spomienky na školu. Mnohí z našich absolventov nielen úspešne skončilo vysokú školu, ale založili si vlastné firmy.

Oficiálny program začal príhovormi súčasného i zakladajúceho riaditeľa školy, v ktorých si pripomenuli minulosť a súčasnosť školy. Nasledovali prejavy hostí, a to zástupcov zriaďovateľa Mgr. Art. Romana Malatinca a Ing. Miroslava Martiša ako aj primátora mesta Detva Ing. Jána Šufliarského. Riaditeľ školy Ing. Ján Melich si od nich za školu prevzal ďakovné listy. Po kultúrnom programe, ktorý zabezpečili žiaci vo forme folklórneho predstavenia si ďakovné listy prevzali aj zamestnanci, ktorí pracovali v škole viac ako 10 rokov. Program ukončili žiaci štvrtého ročníka, ktorí vypustili symbolických 20 balónov. Následne sa hostia presunuli do zasadačky, kde si pri fotografiách, kronikách a rozhovoroch zaspomínali na pekné roky prežité v škole.

Na záver aspoň niekoľko faktov o založení školy a jej histórii. Škola bola založená pri vtedajšom Strednom odbornom učilišti, a to predovšetkým ako reakcia na zmeny v riadení hospodárstva a tým potreby po kvalifikovanej pracovnej sile v oblasti ekonomiky a riadenia. Obchodná akadémia v Detve bola zriadená, začínajúc 1. ročníkom, od 1. septembra 1998, kedy zasadlo do lavíc prvých 30 žiakov.

Na zriadení školy mali veľký podiel zástupcovia vedenia školy, ako aj učitelia, ktorí zbierali skúsenosti a potrebnú dokumentáciu v okolitých školách podobného zamerania. Hlavným zámerom školy bolo vychovávať kvalifikovaných odborných zamestnancov v oblasti ekonomiky, účtovníctva a administratívy. Potreba súvisela s rýchlymi zmenami, ktoré sa odohrávali v slovenskej ekonomike po roku 1989.

Za 20 rokov si maturitné vysvedčenie odnieslo 559 žiakov, ktorých pripravovalo takmer 50 učiteľov. Viac ako polovica absolventov pokračuje po skončení obchodnej akadémie v štúdiu na vysokej škole rôzneho zamerania – od ekonomického smeru, cez právo, humanitné či IKT odbory, učiteľstvo až po veterinárstvo. Viacerí absolventi si založili a úspešne vedú vlastné firmy. Ostatní sa uplatňujú ako kvalifikovaní zamestnanci v súkromnej i verejnej sfére.

Sme veľmi hrdí, že 20 rokov existencie Obchodnej akadémie v Detve prinieslo nielen veľa šikovných žiakov a úspešných absolventov, ale aj množstvo zážitkov a skvelých spomienok.

Všetko najlepšie a veľa úspechov do ďalšej dvadsiatky!