Detva tento rok oslávila Svetový deň umenia výnimočnou udalosťou, 15. apríla 2019 otvorila svoje priestory nová inštitúcia, Dom umenia Arteska.

Tvorcami a garantmi súkromného kultúrneho centra sú známi fotografi Maroš Bauer a Vratko Boleslavský. Na slávnostné strihanie pásky vo dvore sa zišli desiatky pozvaných hostí, zástupcovia vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií.

Pásku prestrihol primátor mesta Ján Šufliarský s predsedom Komisie kultúry, ZPOZ-u a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Detve Vladimírom Dadom a s prednostom Mestského úradu v Detve Štefanom Slemenským.

Ako v uvítacom príhovore povedal Vratko Boleslavský, cieľom Artesky je dať príležitosť amatérskym umelcom a spojiť ich so širokou verejnosťou na workshopoch, kurzoch a besedách.

Do Detvy chcú okrem domácich priviesť aj umelcov z rôznych častí Slovenska. Arteska na tento rok už plánuje pätnásť autorských výstav. Svoje zázemie tu získava i dlhoročný Fotoklub Detva, ktorý rád privíta nových členov, fotografov i výtvarníkov.

„Pribúda nám v našom meste nové kultúrne zariadenie, ktoré určite pomôže rozvoju kultúry a umenia,“ prihovoril sa tvorcom primátor Šufliarský a pokračoval: „Chcel by som vám zaželať, aby sa vám darilo plniť tú bohatú činnosť, ktorú ste nám predstavili, a tak obohatiť kultúrny život v meste.“

Návštevníkov hore po schodoch vyviedol Maroš Bauer. Ich pozornosť upriamil na ďakovnú stenu, kde visia viaceré mená osôb, ktoré im pomohli. Bauer sprevádzal hostí workshopovou miestnosťou, určenou aj na aktivity s deťmi, ďalej malou recepciou či dvoma výstavnými miestnosťami s aktuálnou výstavou.

Prenajaté priestory historickej budovy začali upravovať v novembri 2018. Využili izby, ktoré neboli navštevované štyri roky. Pri zariaďovaní recyklovali nábytky, po malých úpravách ich vedeli použiť na nový účel.  

Novozrodenej Arteske pri slávnostnom prípitku gratulovali i dlhoročný riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve Jozef Kulišiak a Milan Malček, vedúci Detvianskej umeleckej kolónie.

Malček, ktorý umeleckú kolóniu vedie už devätnásť rokov poznamenal, že by im rád odovzdal pomyselnú štafetu: „Chcel by som im zaželať, aby to, čo sme my začali a organizovali spôsobom sympózií nielen v Detve ale i na Slovensku, aby sa im darilo, aby mali návštevnosť, aby si získali dobré meno a hlavne ľudí, ktorí sem budú radi chodiť.“

Novootvorený Dom umenia ponúka bohatú paletu informácií o sebe a svojich aktivitách na online sídle www.arteska.org.

Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja, Jaroslav Švábenský