Výstavba rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň sa od augusta 2014 obyvateľov Detvy najviac dotkne počas realizácie preložky cesty I/50 v priestore autobusového nástupišťa a rekonštrukcie samotného nástupišťa SAD vrátane súvisiacich preložiek inžinierskych sietí, ozrejmil aktuálne zmeny Peter Bednárik z Dopravoprojektu, divízie Zvolen.

Ako Mestský úrad ďalej informoval projektant Bednárik, „z pohľadu zabezpečenia verejnej premávky na ceste I/50 a na autobusovom nástupišti bude realizácia tohto dopravného uzla prebiehať v piatich etapách v súlade s projektovou dokumentáciou dočasného dopravného značenia schválenou krajským dopravným inšpektorátom.“ Výsledkom bude preložka cesty I/50 na úseku cca 380m vrátane novej okružnej križovatky spoločne s novým autobusovým nástupišťom.

Mesto Detva sa z výstavby úseku R2 Pstruša – Kriváň teší. Nová rýchlostná komunikácia, ako podčiarkol primátor Ján Šufliarský, okrem zrýchlenia dopravy a väčšej bezpečnosti obyvateľov, umožní príchod nových investorov, o ktorých Detva dosiaľ prichádzala kvôli chýbajúcemu napojeniu na diaľničnú sieť.

Rýchlostná komunikácia priblíži región okolo Detvy k už existujúcej sieti diaľnic a rýchlostných ciest a vytvorí podmienky pre pohodlnejšiu a bezpečnejšiu dopravu, komentuje dielo Michal Fúrik, hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti. Tá je investorom rýchlostnej cesty.

„Práce na výstavbe R2 v úseku Pstruša – Kriváň prebiehajú podľa harmonogramu bez výraznejších odchýliek,“ informovala ešte v júli 2014 detviansky Mestský úrad Edita Novotná, tlačová hovorkyňa Strabagu ako jedného zo zhotoviteľov R2.

Podľa hovorkyne by úpravy autobusovej stanice mohli byť hotové do konca novembra 2014. Práce v mieste autobusovej stanice budú prebiehať v rovnakom čase ako práce na plánovanej okružnej križovatke Detva. Pokiaľ ide o mimoúrovňovú križovatku Detva, tu by stavebné práce nemali mať výraznejší dopad na život obyvateľov v meste.

Práce na oceľovom moste medzi Detvou a Kriváňom už prebiehajú, pričom zhotoviteľ R2 v tomto roku ani tu nepredpokladá žiadne obmedzenie pre osobnú dopravu, informovala hovorkyňa Novotná.