Už šiesty rok za finančnej podpory mesta Detva Základná škola, Ul obrancov mieru 884 realizuje pre všetky základné školy v Detve spoločné turisticko –poznávacie vychádzky.

Zúčastňujú sa ich vybraní žiaci z každej školy. V minulosti sme boli dvakrát vo Vydrovskej doline, potom na Pustom hrade vo Zvolene, Sitne, pri prameni Ipľa a vodárenskej nádrži Málinec. Cieľom je rozvíjať vzájomné vzťahy medzi školami, vymieňať si skúsenosti z praxe a podporovať u žiakov záujem o poznávanie a ochranu okolitej prírody.

V západnej časti CHKO sa nachádza NPR Šomoška. Patrí k najstarším chráneným územiam Cerovej vrchoviny. Zaujímavosťami NPR sú : kamenné more zložené z úlomkov päť až šesťbokých stĺpov bazaltu, kamenný vodopád vysoký 9 m, hrad Šomoška z 13.storočia, bučiny so 100-150 ročnými exemplármi bukov na hradnom vrchu Šomoška.

Z hradu je prekrásny výhľad na okolitú prírodu, a preto sme dňa 17.06.2014 navštívili túto lokalitu. Po základných informáciách o chránenom území sme sa pomaly vybrali po náučnom chodníku k hradu Šomoška. Na niektorých miestach bola trasa náročnejšia, ale povzbudení dobrou náladou sme to nakoniec zvládli.

Bola to veľmi zaujímavá exkurzia, dozvedeli sme sa veľa nových zaujímavostí.

foto1

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Detva

text: Ing. Zuzana Iglárová, Základná škola, Ul. obrancov mieru 884, Detva

foto : Mgr. Lucia Ivanová, Základná škola, Ul. obrancov mieru 884, Detva