Mesto Detva v letných mesiacoch júl a august 2014 uskutočňuje rekonštrukciu a modernizáciu Polikliniky v Detve, zámerom Mesta je uľahčiť zdravotnícke služby občanom a finančnú stabilitu lekárom. Do rekonštrukcie patrí okrem iného zateplenie, výmena vstupných dvier a pribudnú nové keramické dlaždice.

Mesto nie je poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, napriek tomu vytvára podmienky na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení v Detve. Vyčleňuje finančné prostriedky na jeho podporu, pretože si uvedomuje, že zdravotníctvo potrebuje každý obyvateľ. Taktiež aby sa zvýšila úroveň zdravotníctva v Detve a celom Podpoľaní.

Kto si spomína, ešte v roku 2007 Mesto Detva prevzalo do prenájmu budovu Polikliniky od jej vtedajšieho vlastníka Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Mesto k tomu prikročilo z dôvodu zachovania zdravotníctva pod jednou strechou. V tom čase bol záujem istých obchodníkov odkúpiť budovu od BBSK. Toto sa stalo poliklinike v Poltári a v niektorých iných mestách. Budovy odkúpili podnikateľské subjekty, ktoré v nich nezachovali zdravotnícke služby a obyvateľom sa v nich nedostávala zdravotnícka starostlivosť. Preto mesto Detva v roku 2011 odkúpilo budovu polikliniky od BBSK za sumu 199 tisíc eur hoci pôvodná cena mala byť oveľa vyššia. Tento krok sa po čase ukazuje ako správny. Príkladom môže byť problém polikliniky v Poltári kde sa poliklinika dostala do rúk súkromnej spoločnosti.

Mesto Detva pozvalo lekárov na spoločné stretnutie na ktorom sa s lekármi, ktorí mali ambulancie v budove Polikliniky, a dohodli sa, že Polikliniku si Mesto od BBSK prenajme a lekárom v nej prenajme ambulancie. Niektorí lekári po čase z Polikliniky odišli do budov podnikateľských subjektov. Z toho pre Polikliniku vyplynuli straty na nájmoch i energiách, preto Mesto muselo pristúpiť k prenájmu niektorých voľných priestorov v Poliklinike aj pre subjekty, ktoré neposkytujú zdravotnícke služby obyvateľom.

Mesto hľadá lekárov do niektorých prázdnych ambulancií v Poliklinike a chce, aby celá budova slúžila zdravotníctvu.

Mestá a obce nemajú v kompetencii zdravotnícku starostlivosť, tá patrí do kompetencie štátu alebo vyšších územných celkov. Mesto Detva sa rozhodlo odkúpiť aj Liečebňu dlhodobo chorých (LDCH). Aby sa budova LDCH, podobne ako budova Polikliniky, nedostala do súkromných rúk, pretože samospráva je predsa len istejším garantom trvalého záujmu o zdravotnícku starostlivosť pre vlastných obyvateľov. Primátor Ján Šufliarský a vedenie mesta boli a stále sú proti privatizácii zdravotníckych zariadení v Detve. Takýmto spôsobom samo Mesto garantuje prijateľné nájomné pre všetkých lekárov.

Hodnota budovy LDCH bola vyčíslená na 529 tisíc eur, ale Mesto ju kúpilo za tretinovú cenu. Vďaka viacnásobným rokovaniam primátora so zástupcami BBSK.

Mesto víta záujem súkromných spoločností, ktoré postavili svoje zdravotné strediská, aby v nich poskytovali služby na vysokej úrovni. Na druhej strane je tu oprávnená obava, že po povolení samosprávy sprivatizovať jej zariadenia, prenájom v súkromných priestoroch môže narásť a lekári by si nemohli dovoliť platiť majiteľom zvýšený nájom. Mohlo by sa stať, že práve vtedy by odborní lekári z Detvy odišli.

V tomto roku vďaka neustálemu záujmu Mesta o zdravotníctvo vzniklo nové dialyzačné centrum, kde Mesto na základe spolupráce so spoločnosťou B. Braun Avitum poskytlo spoločnosti priestory. Tieto spoločnosť zrekonštruovala. Tak 19. marca spoločnosť B. Braun Avitum otvorila moderné dialyzačné stredisko. Primátor Ján Šufliarský vtedy v príhovore ocenil prínos zariadenia pre pacientov z regiónu. Pacienti už nemusia cestovať za dialýzou.

Aj v roku 2014 vyčlenila samospráva Detvy finančné prostriedky do zdravotníctva, pretože si uvedomuje, že zdravotníctvo potrebuje každý obyvateľ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 10564508_10203826730041444_422309014_o