Je definitívne rozhodnuté! Poslanci v Detve dnes na zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 29.12.2016 v podstate navždy darovali teplovody do súkromných rúk.

Súkromná spoločnosť tak nakoniec vďaka poslancom získala teplovody bez akýchkoľvek záväzkov na rekonštrukciu teplovodov, či akejkoľvek ochrany obyvateľov pred zvyšovaním ceny tepla do budúcna.   Súkromná spoločnosť sa tak dostala k miliónovým majetkom na úkor všetkých obyvateľov a mesto tým prišlo nielen o majetok, ale stratilo aj poslednú možnosť ako chrániť občanov pred zvyšovaním ceny. Všetko tak má od dnešného dňa v rukách „jedna“ osoba…

Po včerajšej fraške, keď poslanci v Detve zablokovali uznášaniaschopnosť zastupiteľstva sa dnes konalo ďalšie. Dnes 29.12.2016 sa malo definitívne rozhodnúť o odstúpení mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes. Na toto zastupiteľstvo však znovu neprišli poslanci S. Ciglan, L. Bódi.

Dnes tesne pred hlasovaním o odstúpení od kúpnej zmluvy, teda o vrátení teplovodov poslanec J. Pavlov, tak ako niektorí jeho kolegovia deň predtým, pod akousi zámienkou tesne pred hlasovaním opustil rokovanie zastupiteľstva a odmietol tak hlasovať o vrátení teplovodov. Paradoxom je, že práve jeho hlas nakoniec mohol rozhodnúť o vrátení, nakoľko hlasovanie skončilo 6 poslancov za 6 sa zdržalo hlasovania a jeden bol proti vráteniu. Rovnako ako hlas poslanca J. Kóňu, ktorý sa nezaprezentoval a nehlasoval aj keď tam sedel. Teplovody teda nakoniec skončili v súkromných rukách.

Toto sú mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, čím defakto hlasovali proti vráteniu teplovodov:

J. Bódi

B. Baran 

M. Ďurica

I. Sekereš

D. Tuček

D. Labáková

Proti vráteniu hlasoval S. Šichta. Poslanec J. Kóňa síce na zastupiteľstve bol ale nezaprezentoval sa a tak nehlasoval. Poslanec J. Pavlov tesne pred hlasovaním opustil zastupiteľstvo a poslanci S. Ciglan L. Bódi na zastupiteľstvo znovu ani neprišli.