To, čo sa udialo na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve v Detve, ktoré sa konalo dňa 29.11.2016 je obrovskou hanbou poslancov a ich neúctou voči občanom. 

Na dnešnom zastupiteľstve sa malo definitívne rozhodnúť o odstúpení mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a o prevzatí rozvodov tepla späť do majetku mesta. Je to hraničný termín, nakoľko dňa 1.1.2017 dôjde k premlčaniu zmluvy v prospech súkromníka. Poslanci však vytvorili obštrukciu a zo 17 poslancov sa na rokovanie dostavilo len desať. Následne ešte dvaja poslanci tesne pred hlasovaním opustili zastupiteľstvo, takže ich pred hlasovaním ostalo už len 8. A jeden z tých ôsmich poslancov čo zostali sa neprezentoval. Takže takýmto spôsobom poslanci zablokovali uznášaniaschopnosť zastupiteľstva a odmietli tak hlasovať o vrátení teplovodov. Títo poslanci sa znovu predviedli a ukázali svoju tvár aj napriek množstvu prítomných občanov a ich protestom.

Takáto obštrukcia poslancov nemá obdobu, a tak primátor rovno na tomto zastupiteľstve zvolal ďalšie mimomoriadne zastupiteľstvo a to už na zajtra 29.12.2016 o 13:30 hod. Vzhľadom na to, že 1.1.2017 dôjde k premlčaniu je to už posledná možnosť.

Toto sú mená poslancov, ktorí neprišli na zastupiteľstvo:

D. Labáková

L. Bódi

J. Kóňa

S. Šichta

D. Tuček

M. Ďurica

S. Ciglan

Tesne pred hlasovaním zo zastupiteľstva odišli I. Sekereš, B. Baran a nezaprezentoval sa J. Bódi.