Zaradenie podpolianskych rozkazovačiek do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska slávnostne vyhlásili dňa 24. januára 2019 v Divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Rusovciach.

Tradičné rozkazovačky pred muzikou sú jednými z najtypickejších folklórnych prejavov Podpoľania. Ide o spojenie ľudovej hudby, spevu a tanca, pri ktorom sa jednotlivci predvádzajú pred muzikou v speve a improvizovanom tanci. Hoci sa dnes rozkazovačky vo svojom prirodzenom prostredí vyskytujú oveľa zriedkavejšie, než kedysi, keď boli neoddeliteľnou súčasťou obradových a tanečných príležitostí, žijú najmä vďaka folklórnym kolektívom a jednotlivcom, ktorí ich považujú za jedinečnú súčasť kultúrneho dedičstva Podpoľania, svojich obcí a prispievajú k ich uchovávaniu.

Mesto Detva, Mesto Hriňová a Národopisná spoločnosť Slovenska v marci minulého roka podali návrh na zaradenie Podpolianskych rozkazovačiek do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Návrh a výzvu podporili aj mnohí rozkazovači a muzikanti z Podpoľania. Nominačný návrh spracovala Anna Ostrihoňová, etnologička z Detvy za administratívnej pomoci Michaely Kaličiakovej z Hriňovej a Stanislavy Tichej z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru v Bratislave.

Po Drevených vyrezávaných krížoch na Podpoľaní v roku 2017 je to už druhý návrh nominácie prvkov z regiónu Podpoľanie. K nominácii boli použité ukážky z videofilmu o rozkazovačkách od Andrey Jágerovej z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene, v zostrihu profesorky Zuzany Beňuškovej.

Certifikát o zaradení Podpolianskych rozkazovačiek do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej prevzal za mesto Detva primátor mesta Ján Šufliarský a za mesto Hriňová prednosta Mestského úradu Marián Ďurica, na slávnostnom vyhlásení prvkov 24. januára 2019 o 15.00 hod. v divadelnej sále SĽUK-u.

S krátkou ukážkou Podpolianskych rozkazovačiek pri tejto príležitosti vystúpili Jozef Ostrihoň – Rudhan a Pavol Smilek z Detvy a Miroslav Trebuľa z Hriňovej. Sprevádzala ich muzikantská trojka, huslista Peter Vilhan z Korytárok, violista Peter Mikulec – rodák z Detvy a na kontrabas Peter Suja z Detvy.

Podpolianskym rozkazovačkám bude venovaný aj scénický program a spevno-tanečná škola na tohtoročných Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Program, okrem vystúpenia už známejších interpretov z folklórnych skupín a súborov, by autori radi oživili aj menej známymi spevákmi z obcí Podpoľania, ktorí verejne neúčinkujú, ale ich spevno-tanečný prejav je originálny a pozoruhodný. Typy takýchto interpretov, starších aj mladších, možno zaslať na email: aostrihonova668.fsp@gmail.com

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia mesta Hriňová a mesta Detva: Mgr. Marián Ďurica, Mgr. Martin Kliment, Mgr. Michaela Kaličiaková, Mgr. Michal Machava, Ing. Ján Šufliarský a Jozef Kulišiak. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková odovzdala ocenenie o zápise. V kultúrnom programe vystúpili rozkazovači Miroslav Trebuľa, Jozef Ostrihoň, Pavel Smilek a ľudová hudba Petra Vilhana. Následne po ňom ministerka kultúry Ľubica Laššáková odovzdala ocenenie o zápise.

 

Text: Anna Ostrihoňová

Foto: Michal Veselský