Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve a Mesto Detva Vás pozývajú na oslavu MDŽ.

Pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa žien vystupuje: Tomáš Bezdeda

10.3.2019 (nedeľa) o 16.00 hod.

Vstup: VOĽNÝ

Pozn.:MAXIMÁLNA kapacita sály je 272 miest

Primátor mesta Detva Ján Šufliarský pri príležitosti Medzinárodného dňa žien adresuje všetkým ženám nasledovné riadky:

„Milé dámy,

pri príležitosti Medzinárodného dňa žien mi dovoľte poďakovať vám za všetko, čo pre nás mužov a našu spoločnosť robíte a popriať vám k vášmu sviatku všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a spokojnosti.“

Ján Šufliarský

primátor mesta Detva