To, že toľko skloňovaný poslanec Pavlov nedokáže napísať ani jeden článok, v ktorom by neklamal je už rutinou. Prečo to teda robí, prečo poslanec takto klame a zavádza verejnosť? Sú len dve možnosti, buď klame účelovo alebo je taký hlúpy. Ostáva však ešte jedna tretia možnosť a to oboje.

To, že je tu niekto zaviazaný a robí špinavú robotu pre určitú záujmovú skupinu je snáď zrejmé už každému. Nevidí to len slepý alebo zainteresovaný a občanov v Detve za slepých nepokladáme.

V tomto prípade to však bude kombinácia jeho hlúposti a snahy za každú cenu špiniť – veď predsa to je jeho úloha. Najnovšie Pavlov začal šíriť, že parkovisko pred Baumsom bolo predražené a že za to môže samozrejme Ján Šiandor. Veď kto iný? Šiandor je už dá sa povedať triedny nepriateľ miestnej záujmovej skupiny.

Ale poďme teda k meritu veci. Podľa poslanca Pavlova je parkovisko pred Baumsom predražené. Kto ho naprojektoval a vysúťažil? Kto za to teda môže?

Na predmetnú stavbu „Parkovisko pri BAUMS-e“ vydalo mesto Detva stavebné povolenie dňa 13.02. 2009. Čo to znamená a kedy to bolo? Bolo to práve v dobe, keď bol poslancom pán Miroslav Suja ako líder poslaneckého klubu. To čo je dnes pán Roman Vrťo. Dokazuje to priložené ROZHODNUTIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Pre neznalých – znamená to, že celý proces ako projekt, cena a zhotoviteľ boli vysúťažené ešte dva roky pred tým ako bol Ján Šiandor vôbec vo funkcii. Znovu len hlúpy pokus pošpiniť jeho meno. Za pôsobenia Jána Šiandora došlo len k realizácii už vysúťaženej a nacenenej investícii.

Teraz však dáme otázku poslancovi Pavlovi. Keď je teraz už zrejmé, že s tým nemá Šiandor nič.

Ako sa k tejto veci postaví poslanec Pavlov teraz?

Keď v tej dobe tam sedel ako líder poslaneckého klubu Miroslav Suja, ktorého mimochodom Pavlov volil do komisie, kde sa narába s pozemkami a dokonca aj do dozornej rady Technických služieb. Dokáže Pavlov napísať niečo aj voči svojim „sponzorom“? Toto sa nedá nazvať inak ako gól do vlastnej brány.

Príloha:

Scan 1 baums parkovisko

Scan 1 Scan 1