Ministerstvo vnútra začalo zverejňovať „mapy kriminality“ pre jednotlivé okresy, prinášame Vám dáta za rok 2013:

Snímka obrazovky 2014-10-15 o 13.12.48

Detva má celkovo jednu z najnižších kriminalít na tis. obyvateľov v celoslovenskom meradle. (Ministerstvo vnútra)

Je nepochopitelné prečo sa v médiu Jozef Pavlova účelovo tvrdí, že Imidž Detvy sa za posledné roky zhoršil, pričom opak je pravdou.

Od roku 2010 sa v Detve kriminalita rapídne znížila a má klesajúci charakter. Taktiež v hodnotení trasparentnosti slovenských miest Detva zaznamenala výrazný posun. V priebehu tohto funkčného obdobia si Detva vylepšila pozíciu až o 46 miest k lepšiemu, kým v roku 2010 na konci minulého funkčného obdobia obsadila Detva nelichotivé 96. miesto.
Regionálne východiská pre spracovanie Stratégie prevencie kriminality Slovenskej republiky:
„Celková kriminalita okresu Detva mala v roku 2008, 2009 stúpajúci charakter v porovnaní s rokom 2007. Najvýraznejší podiel na celkovej kriminalite okresu mala majetková kriminalita, ktorá mala taktiež v roku 2008 a 2009 stúpajúci charakter oproti roku 2007. Rovnako rastúci charakter za obdobie rokov 2008 a 2009 mala aj ekonomická kriminalita v porovnaní s rokom 2007.“ 
Tejto snahe J. Pavlova a jeho skupiny neustále očiernovať, rozumieme len tak,  že kde chýbajú pozitívne výsledky práce a pádne argumenty, nastupuje ohováranie tých, ktorí ich majú.