Koľko finančných prostriedkov poskytlo mesto Detva na činnosť, prevádzku a rekonštrukciu klubov za rok 2014?

Spolu za starostlivosť o seniorov:            613 751€

Spolu za rekreačné a športové služby:   232 287€

Spolu za kultúrne služby:                          916 431€

11111

Kandidát na primátora Ing. Roman Vrťo vo svojom predvolebnom programe sľubuje navýšiť dotácie pre kluby do výšky minimálne 3 násobku súčasného stavu.

Na mieste je teda otázka aby odpovedal z čoho. Bude to zvyšovanie miestnych daní? Bude to pozastavenie investícií? Je to len predvolebný populizmus alebo pozná iný spôsob vyčlenenia takého veľkého balíku peňazí z rozpočtu mesta?