Mesto Detva plánuje začať s rekonštrukciou ciest a chodníkov na sídlisku Námestie mieru ešte tento mesiac.

Primátor mesta Ján Šufliarský uviedol, že obnova sa týka aj plôch pre verejnosť. Súčasťou projektu bude aj nové kontajnerové stojisko v strede veľkého centrálneho parkoviska.

Vyhodnotenie ponúk predložených v rámci verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby bolo ukončené, do utorka (13. 4.) je termín na podávanie námietok. V prípade, že nebude doručená žiadna námietka, pristúpime k podpisu zmluvy o dielo,“ dodal hovorca mesta Milan Suja.

Výstavba by mala trvať päť mesiacov a mala by byť ukončená v septembri tohto roka. V projekte sa podľa mesta počíta aj s celkovou výmenou povrchových vrstiev chodníkov. „Ich povrch bude z betónovej zámkovej dlažby alebo z asfaltu. Vyasfaltované budú aj obslužné komunikácie vrátane parkovísk a ihriska,“.

Foto: Námestie mieru v Detve 12.04.2021 TASR – ST