Mesto v súčasnosti spravuje vyše 350 nájomných bytov. Práce na výstavbe ďalšieho nového nájomného bytového domu v časti Dolinky v Detve pokračujú a ukončené by mali byť do konca tohto roka.

„Byty by sa nájomníkom mali prideľovať začiatkom roka 2022,“ uviedol primátor Ján Šufliarský. Na Dolinkách je to už štvrtý nájomný dom.

Ako dodal, v tejto bytovke bude 42 bytov, z toho desať jednoizbových, 17 dvojizbových a 15 trojizbových. „V súčasnosti evidujeme 60 žiadostí o ich pridelenie,“ poznamenal s tým, že podmienky pridelenia bytu vychádzajú zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Detva a zo zákona o sociálnom bývaní.

Aké sú podmienky pridelenia bytu?

Žiadateľ musí mať podanú žiadosť o pridelenie nájomného bytu, dovŕšený vek 18 rokov a mať v Detve trvalý pobyt alebo zamestnanie. „Žiadateľ a spolužiadatelia nesmú byť vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu či rodinného domu a ku dňu podania žiadosti musia mať uhradené záväzky voči mestu,“ zdôraznil primátor a doplnil, že mesačný príjem žiadateľa spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte nesmie byť nižší ako 1,3-násobok životného minima.

Výstavba novej bytovky je financovaná z dotácie na obstaranie nájomných bytov od Ministerstva dopravy a výstavby SR a prostriedky tiež samospráva získala zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zmluvná cena stavby je približne 2,23 milióna eur.

Foto: 10.04.2021 TASR