Projekt rieši dobudovanie chýbajúcej časti chodníka pozdĺž cesty v smere z Detvy do miestnej časti Piešť.

Na trase od budovy Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) k železnici časť chodníka samospráva postavila. Je to v úseku od SAD po most cez rieku Slatina. Ďalšia časť priestoru pre chodcov od mosta po železničnú zastávku však dlhodobo chýba. Ľudia tak tento úsek prechádzajú popri domoch po hlavnej ceste.

Mesto Detva plánuje vybudovať práve chýbajúcu časť chodníka pre chodcov k železničnej zastávke. Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová ešte vo februári potvrdila, že mesto Detva ich v súvislosti s novým chodníkom k železničnej zastávke oslovilo. Kladné stanovisko však železnice vydali s podmienkami, že ju budú robiť mimo prevádzkového priestoru ŽSR a stavebník neohrozí a nenaruší prevádzku vlakov.  „Chodník sa bude končiť 30 metrov pred železničným priecestím, na hranici ochranného pásma Železníc Slovenskej republiky (ŽSR),“ uviedol hovorca Detvy Milan Suja.

Samospráva už zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na jeho výstavbu. Predpokladaná hodnota zákazky je 60.749 eur bez DPH. Mesto odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili na obhliadke miesta a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

„V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky,“ dodáva mestský úrad s tým, že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Termín ukončenia je do 120 dní od prevzatia staveniska. Ponuky môžu záujemcovia predložiť najneskôr do 20. apríla.

Zdroj: TASR