Medveď je výrazným symbolom divej prírody Poľany, za ktorej krásami sem prichádza množstvo turistov. Ten najväčší medveď na Podpoľaní je v súčasnosti v Detve, a tak skoro ho žiadny iný neprekoná. Nie je to medveď, ktorý by niekoho ohrozoval, pretože je namaľovaný. Vidieť ho sa ale podarí málokomu. Jeho skutočné rozmery uvidíte len z vtáčej perspektívy.

Na tribúne pred Domom kultúry A. Sládkoviča ho vytvorili žiaci ôsmeho ročníka Základnej školy J. J. Thurzu v rámci projektu Ôsmy svetadiel – objavná výprava, ktorý tento rok realizovali program Roots & Shoots pod záštitou medzinárodnej nadácie Green Foundation a v spolupráci s mestom Detva.

Ale nielen medveďom sa môže pýšiť vynovená tribúna pred domom kultúry. Zámerom projektu totiž bola revitalizácia tohto zaujímavého, ale málo využívaného objektu tak, aby sa jeho vzhľad zatraktívnil a aby sa stal bodom stretávania sa pre mladých ľudí, ktorým podľa žiackej ankety takýto priestor v meste chýba. Zároveň ale žiaci chceli vytvoriť aj pre návštevníkov mesta východzí bod na potulky za spoznávaním nášho krásneho kraja. Preto je súčasťou obnovy aj mapa Detvy a jej okolia. Na nej je vyznačených 12 zaujímavých objektov v meste i v okolitej prírode. Nájdete tam aj ich fotografie a krátke popisy. Priložené QR kódy potom slúžia na navigáciu k jednotlivým bodom.

No a v neposlednom rade žiaci chceli aj pre nás všetkých zanechať odkaz, ako oni vnímajú svet okolo seba a prežívajú dianie v ňom. Preto na zvislé plochy schodov napísali úryvky z piesní, ktoré počúvajú a ktoré vyjadrujú ich pohľad. Isto mnohé z nich spoznáte. A tie, ktoré vám nebudú povedomé, si budete môcť vypočuť po načítaní QR kódu zo zoznamu úryvkov, ktorý sa nachádza vedľa mapy na bočnej stene tribúny.

Tribúna má slúžiť širokej verejnosti ako miesto stretávania sa, prípadne aj prezentácií, a preto sa aj otváracia slávnosť niesla v tomto duchu. Predstavili sme na nej hneď dva projekty ZŠ J. J. Thurzu. Samotná revitalizácia tribúny a projekt siedmakov s názvom Labku na to, ktorý pomáhal miestnemu útulku pre psy bez domova OZ Zvieratkovo. Siedmaci v rámci svojho projektu chodili do útulku pomáhať s každodennou starostlivosťou, vytvorili propagačné materiály v online priestore pre podporu adopcií a z prostriedkov projektu dali pre psíky ušiť pohodlné peliešky, ktoré v rámci oslavy odovzdali zástupkyniam útulku.

Sme vďační mestu Detva za začlenenie žiackeho projektu do celkovej revitalizácie námestia a za ústretovosť vo všetkých fázach a na všetkých úrovniach. Žiacku slávnosť otvoril primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý tribúnu prestrihnutím stuhy slávnostne otvoril a odovzdal do užívania verejnosti. Nech nám teda tribúna všetkým dobre slúži!

Text: Jana Jankovičová