Aj keď v netradičný dátum 1. apríla bola odovzdávaná nová nájomná bytovka v obci Kriváň jej budúcim obyvateľom. Stavba bola povolená v júli roku 2013 a myslíme si, že za krátky čas daná do jej užívania.

Obec Kriváň na jej výstavbu dostala nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 252.290,- € z MDVaRR SR. Zároveň čerpala na jej výstavbu úver vo výške 588.690,- € zo ŠFRB s 1 % úrokom a s lehotou splatnosti 30 rokov.

V Kriváni tak pribudlo 16 bytových jednotiek. Každá bytová jednotka má podlahovú plochu bytu 59,80 m2. Obci pribudli 20-ti noví obyvatelia. Ďalší 16-ti obyvatelia si len zmenia adresu v rámci obce.

Každý trojizbový byt pozostáva z chodby, kuchyne prepojenej s obývacou izbou, 2 izieb, samostatnej kúpeľne a WC. Na každom podlaží budú mať štyri byty spoločný odkladací priestor. Pri takejto príležitosti nechýbalo ani posvätenie tohoto domu našim pánom farárom so želaním, príjemného bývania.

Život ide ďalej a obec začína s výstavbou takej istej 16 b.j. vedľa nej. Žiadostí o nájomné byty stále pribúda a my chceme aby nám hlavne mladí obyvatelia neodchádzali, ale radšej pribúdali. Veď vtedy bude v našej dedine pulzovať život. Pre DTinfo.sk starosta obce Imrich Paľko.

bytovkai_3032588i_3032596