Túlavá mačka sa rozmnožuje nekontrolovane a za jeden rok môže porodiť aj 3-krát, celkove až 15 mačiat, ktoré sú už o necelý rok schopné mať ďalšie potomstvo. Z dôvodu nedostatku potravy takéto mačky živoria a sú často choré. Naopak, denne mačka zabije aj 20 myší a veľká mačka nemá problém uloviť potkana, preto by svoje miesto na sídliskách mala mať. Počty mačiek je však potrebné regulovať.

Mesto Hriňová v spolupráci s veterinárnou ambulanciou v Hriňovej a dobrovoľníkmi sa rozhodlo pomôcť pouličným mačkám. Ich premnožovanie chceme riešiť prostredníctvom kastračného programu . V mesiaci marec počas dvoch víkendov sa uskutočnil odchyt túlavých mačiek na sídlisku Murínka. Počas tejto akcie bolo odchytených niekoľko túlavých mačiek z toho asi polovica bola už v štádiu gravidity. Takáto akcia sa konala v meste po prvýkrát.

Aj toto je možnosť ako bojovať proti nadmernému a nekontrolovanému množeniu týchto inak užitočných zvierat,” Túlavé mačky nemajú ľahký život, nemali by sme im ho preto ešte strpčovať. “Regulácia ich počtu kastráciou a základným ošetrením zabráni neželanému premnoženiu ako mačiek, tak aj hlodavcov, o ktoré sa zasa postarajú mačky´´.

Mnohé obce sa snažia premnoženiu mačiek zabrániť zákazom ich kŕmenia. Nie je to podložené legislatívou a problém túlavých mačiek to tiež nerieši, pretože napríklad v kontajneroch si vždy nájdu nejaké to jedlo. Túlavé mačky sa nesmú ani zabíjať. “Zabíjanie túlavých mačiek je trestný čin. Bitie, trávenie či topenie je považované za týranie zvierat, čo je rovnako trestné ” .

Obyvatelia mesta tiež môžu pomôcť. Stačí, ak si už vykastrované mačky vo svojom okolí budeme chrániť, alebo minimálne ich nebudete napádať ”. Mačka je teritoriálne zviera a len čo jednu odstránite, jej miesto zaujme druhá. “Z toho vyplýva, že ak z vášho okolia zmiznú už vykastrované mačky, nasťahujú sa sem ďalšie, nevykastrované, a problém s nekontrolovaným premnožením sa začne znova,” vysvetľuje MVDr. Lašáková.

Vykastrované túlavé mačky sa od ostatných túlavých mačiek odlišujú tým, že veterinár im v rámci kastrácie odstrihne rožtek ucha ako vonkajší znak toho, že sú už vykastrované, alebo vystrihne na konček ucha tvar písmena V. Takéto mačky sú pokojnejšie, netúlajú sa, nemajú hlasné sexuálne prejavy, no aj naďalej chytajú myši a strážia si svoje teritórium.

Poďakovanie patrí mestu Hriňová za pomoc v oblasti financovania projektu a dobrovoľníčke Martine Málišovej za pomoc pri odchyte a zapožičanie odchytovej klietky.

MVDr. Dominika Lašáková

Veterinárna lekárka