„Zostaňme zdraví“, to priali Mikuláš s čertom, keď roznášali mikulášsku nádielku v Domove dôchodcov v Detve.

Tohtoročný Mikuláš daroval našim klientom niečo na maškrtenie, ale aj niečo na podporu zdravia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR totiž poskytlo dotácie na nákup výživových doplnkov v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. V tomto prípade najmä na zabezpečenie vitamínu D3, ktorý dokáže posilniť imunitu a prispieť k miernejšiemu priebehu ochorenia Covid-19. Preplácanie vitamínu D3 sa už počas predchádzajúcej vlny pandémie ukázalo ako vhodný prostriedok na prevenciu nielen voči ochoreniu samotnému, ale aj k jeho ľahšiemu priebehu. Vitamínový balíček obsahoval okrem vitamínov D3, vitamín C a zinok.

Veríme, že týmto rozhodnutím MPSaR ochránime najzraniteľnejšiu skupinu našich seniorov, ktorí žijú v jednej komunite a pod jednou strechou.

Sociálni pracovníci domova dôchodcov