Milí občania, už čoskoro spoločne zasadneme k štedrovečernému stolu. Na chvíľu zabudneme na každodenný zhon, pracovné povinnosti a možno aj na každodenné problémy, ktoré sme riešili počas celého roka. Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku. Sú obdobím, kedy sa stíšime, navzájom obdarúvame a v rodinách si venujeme oveľa viac pozornosti, lásky a porozumenia.

Vianoce sú zároveň obdobím, kedy si nachádzame čas pozrieť sa za seba, zamyslieť sa a bilancovať uplynulý rok. Nebol jednoduchý, opäť ho poznačila epidémia koronavírusu. No napriek ťažkostiam, ktoré so sebou prinášajú protiepidemiologické opatrenia, musíme sa dopredu pozerať s vierou a nádejou.

Chrániť si svoje zdravie je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aj keď to znamená, že sa budeme stretávať o niečo menej ako sme počas Vianoc boli zvyknutí v minulosti. Venujme darovaný čas svojim najbližším, zaslúžia si to.

Prajem vám všetkým radostné a požehnané Vianočné sviatky a do nového roka 2022 veľa osobných a pracovných úspechov, dobrého zdravia, šťastia, pokoja, lásky a Božieho požehnania.

Ján Šufliarský, primátor mesta