Prípravy detvianskej samosprávy na druhú etapu komplexnej revitalizácie vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku pokračujú podľa plánu. Ako uviedol zástupca primátora Ján Šiandor, projektová dokumentácia je už spracovaná a vydané je už aj samotné stavebné povolenie.

Ako dodal, žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložili ešte v tomto roku a v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie. „Po schválení našej žiadosti, podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP, ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa a schválení môžeme začať s výstavbou,“ ozrejmil zástupca.

Vo vnútrobloku plánuje mesto rozsiahle úpravy. „Vytvorí sa oddychová zóna, kde bude sedenie, zeleň a kríky, a taktiež stretávacia zóna, doplnená o lavičky a stoly,“ zhrnul primátor Detvy Ján Šufliarský s tým, že vzniknť má aj viacúčelová hracia plocha.

Ďalej pribudne aj chodník pre pohybové aktivity určený napríklad pre korčuliarov. „Naplánovaná je aj obnova existujúcich chodníkov, ako aj priestoru pre odpadkové koše, vrátane rekonštrukcie piatich schodísk,“ ozrejmil primátor.

V prvej etape na ulici Andreja Hlinku vznikol moderný verejný priestor medzi bytovými domami. Pre deti a ich rodičov funguje od leta 2019. Pribudli tam hojdačky, lezecká stena, kvety, lavičky či ihrisko na cvičenie s vlastnou váhou. Na financovanie tohto projektu mesto získalo rovnako dotáciu z fondov Európskej únie.

Nový projekt druhej etapy počíta s rozsiahlou rekonštruciou vnútroblokových priestorov, ale aj s doplnením drobného mobiliáru ako sú odpadkové koše a lavičky. „Ide o prirodzené pokračovanie prvej etapy revitalizácie, ktorú sme realizovali v roku 2019. Vytvorí sa tak ucelený kultivovaný priestor, ktorý prepojí jednotlivé vnútrobloky a v tejto lokalite tak vznikne oddychová zóna nielen pre komunitu, ale aj pre návštevníkov mesta,“ doplnil zástupca Šiandor.

Foto z realizácie prvej etapy z roku 2019: