V súvislosti s Uznesením vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020 mesto Detva informuje, že Denné centrá ostávajú naďalej ZATVORENÉ.

Poskytuje sa však sociálne poradenstvo, psychologická intervencia, či pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie telefonickou formou. V prípade potreby je možné kontaktovať zamestnanca oddelenia školstva a sociálnych vecí v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. telefonicky: 045/37 00 451, 0907 859 077 alebo mailom: jana.jedlickova@detva.sk

Mesto Detva zabezpečí seniorom dovoz potravín, hygienických potrieb a liekov

Osamelo žijúcim seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom mesto  zabezpečí v pracovné dni nákup potravín. Záujemca nahlási zoznam požadovaných potravín v pondelok alebo vo štvrtok medzi 8.00 a 11.00 hod. telefonicky na čísle: 045/37 00 451, pričom je povinný uviesť: meno, priezvisko a adresu, na ktorú chce doručiť nákup.

Zabezpečený je aj dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby – donáška stravy, opatrovateľská služba je poskytovaná v štandardnom režime.

Informácie: 045/37 00 451, 0907 859 077