Od budúceho týždňa budú v prevádzke všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva.

Navštevovať ich budú môcť od pondelka 11. januára na základe príkazu rezortu školstva len deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne nemôžu vykonávať prácu z domu.

Mesto Hriňová pripravilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia. Samospráva občanov upozorňuje, že deti nebudú vo svojich bežných škôlkach, na tento účel zriadia zbernú materskú školu. „Miesto sa môže ešte zmeniť podľa počtu prihlásených detí,“ uvádza mesto na svojej oficiálnej webstránke.

Samosprávy v súvislosti s návratom detí do škôl postupujú v nadväznosti na vypracovaný plán a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov a aj iné.

Aktualizácia: Materská škola pri základnej škole Alexandra Vagača v Detve bude od 11. do 18. januára zatvorená. Všetky ostatné budú otvorené.